Viden om: Vejledende retningslinier for løn/ aflønningsforhold i filmproduktioner i Danmark for skuespillere og statister


Vejledende retningslinier for løn/ aflønningsforhold i filmproduktioner i Danmark for skuespillere og statister

Deadline inden d. 1. januar 2019

Vejledende retningslinier for løn/ aflønningsforhold i filmproduktioner i Danmark for skuespillere og statister

Vi
får ofte spørgsmål rettet mod kontrakter og aflønning i forhold til
filmproduktioner i Danmark. I denne sammenhæng giver vi her vores
vejledning I hvad vi (DASK) finder ret og rimeligt.

Alt for mange
af vores henvendelser fokuseres omkring aflønning. Mange er af den
overbevisning at medlemskaber på forskellige castingsites afføder
berømmelse og en god, sikker og stabil indkomst. Men det er absolut IKKE
tilfældet. Mange produktionstyper er slet ikke lønnede af en lang række
årsager.

Derfor giver vi dig hermed en guide, som giver dig indblik i hvad der er ret og rimeligt i forhold til løn og aflønning.

Inden
du læser om guiden til lønningsforhold i branchen, er det meget
vigtigt, at du læser definitionen på hvornår du er statist og hvornår du
kan kaldes skuespiller. Det er altafgørende for hvordan og i hvilken
grad du lønnes, hvis du lønnes. Vores guide her, er henvendt mod
skuespillere og statister som ikke er i skuespillerforbundet eller
bundet af andre kontraktforhold.

Hvad er forskellen på en skuespiller og en statist?
(Afsnittet her er taget fra bogen: Casting og Audition for skuespillere og statister)

Definition 
Skuespiller/ Rolletager: (Med funktion)
Din
karakter er i fokus, har en funktion for historien. Du har ikke
nødvendigvis replikker for at din karakter anses som en rolle. Alle
skuespillere/ rolletagere kommer på kreditlisten sidst i filmen.

Med
funktion menes: At har du en funktion der påvirker handlingen i en
film, skal du krediteres og aflønnes som skuespiller. Har du en replik,
er du skuespiller ikke statist, og skal krediteres og honoreres herfor.
Vinker du synligt i filmen til hovedpersonen, eller slår du ham i gulvet
i barscenen er du ikke statist men skuespiller og skal krediteres og
honoreres herfor.

Statist: (Uden funktion) Din rolle er i
baggrunden, den er sekundær, ikke i fokus. Du fungerer som en brik af
mange for at opnå og indgå som et realistisk element i filmen. Der kan
være alt fra en til tusinder af statister i samme billede. Skelnet er
ikke ved antallet med ved din funktion. Hvis man kun ser dig en gang i
filmen uden funktion for historien, er du statist. En del af en mængde
som ikke tilkender sig opmærksomhed. Forbipasserende osv. er du statist.

Agerende
statister er pr. definition ikke statister, med mindre de figurere i en
enhed med andre som reagerer samtidigt. Folk klapper på et stadion,
folk griner i en biografsal, folk kigger måbende på himlen… i baren, til
festen. Dette er statister.

Eksempel 1: I en biografsal sidder
alle og griner på nær en lille pige. De andre er statister, pigen er
skuespiller. Det er hende vi ser, hun er i funktion, hun har betydning
for handlingen.

Eksempel 2: I filmen Schindlers liste ser vi en
pige i rød jakke. Hun indgår i filmen som statist som en del af
folkemængden. Men i det øjeblik man vælger at gøre hendes jakke rød i
den sort/hvide film, får pigen en funktion. Hun krediteres også derfor
sidst i filmen. Hun er skuespiller.

Eksempel 3: Nanna Birk Larsen
alias Julie Ølgaard i ”Forbrydelsen”. Er skuespiller også i de første
afsnit af serien hvor vi blot ser hende på et billede. Hun har en
funktion.

Vi har gennem den senere tid hørt om begrebet
”Avanceret statist”, hvilket er noget være vås. Enten er du statist
ellers er du skuespiller, der er ingen mellemvej, men det er vigtig du
kan se forskellen.


Løn/ aflønning af Statister
I
filmproduktioner uden eller med meget lavt budget, kan statister i
udgangspunket ikke kræve eller forlange løn. Her taler vi om
filmproduktioner (Kortfiktion eller dummyproduktioner) fra de mange
uddannelser i Danmark som: Filmskolen i Ebeltoft, Filmværkstederne,
Medieskolerne, Filmvidenskab og Station next mfl. Det eneste man som
statist kan forlange ved sådanne produktioner er forplejning. Man skal
deltage i disse produktionstyper af lyst, for netværk og for erfaring.
Som statist krediteres du ikke i rulleteksterne!

I
filmproduktioner med væsentligt budget, (Spillefilm, Tv-serier) skal
statister i hovedreglen på en eller anden vis påskønnes. Med påskønnelse
menes, hvis ikke løn, så påskønnelse via gavekort/ Biografbilletter eller lign. eller evt. med refundering af transport.

I
denne sammenhæng skal man dog skelne mellem scenernes størrelse og
antallet af statister i en scene. I massescener (Scener med mere end 20
statister) vil vilkårene være anderledes end hvis du indgår i en scene
med 2-10 andre statister.

I tilfælde af optagelser som statist
over flere dage skal du kræve honorering, refundering eller anden form
for aflønning. Fordre din deltagelse at du tager fri fra arbejde i flere
dage kan din deltagelse ikke kategoriseres som frivillig i samme grad. Da er det kun ret og rimeligt at du på en eller anden vis kompenseres. Som statist krediteres du ikke i rulleteksterne!

Statistarbejde
er grundlæggende frivilligt arbejde, som
ikke lønnes, men påskønnes med biografbilletter, vin eller mindre
gavekort. Der er en verden til forskel på løn og påskønnelse. Af samme
årsag kan du også søge alle statistopgaver med påskønnelser fra din
gratis profil fra DASK-online.


I filmproduktioner af kommerciel art (Reklamefilm)(med
undtagelse af dummyreklamer) SKAL du i udgangspunket lønnes. Kun i
tilfælde af scener med mange medvirkende kan andre aflønningsformer
komme på tale, ellers SKAL du lønnes.
Lønnes størrelse afhænger af
eksponeringsgraden og intet andet. Jo større eksponering der er i en
opgave, desto mere skal du have i løn. Der er derfor stor forskel på om
en reklamefilm er til hjemmesidebrug eller om den skal anvendes på
nationalt tv. Forplejning samt transport skal dækkes i forbindelse med
optagelser og du skal ikke selv afholde udgifter i forbindelse med
overnatning osv. Transport og evt. andre udgifter kan være inkluderet i
det samlede honorar. som typisk er B-indkomst og derfor skattepligtig.

Løn/ aflønning af Skuespillere
I
filmproduktioner uden eller med meget lavt budget, kan skuespillere i
udgangspunket ikke kræve eller forlange løn. Her taler vi om
filmproduktioner fra de mange uddannelser i Danmark som: Filmskolen i
Ebeltoft, Filmværkstederne, Medieskolerne, Filmvidenskab og Station next
mfl. Det eneste man som skuespiller kan forlange ved sådanne
produktioner er forplejning samt kreditering i filmen. Man skal deltage i
disse produktionstyper af lyst, for netværk og for erfaring.

Vi har udfærdiget et kontraktforslag, som dokumentere dit arbejde: LÆS mere her

I
filmproduktioner med væsentligt budget, (Spillefilm, Tv-serier) skal
skuespillere lønnes. Uanset uddannelsesbaggrund og forudsætninger burde
aflønningen være efter de gældende vilkår for skuespillere fra DSF
(Dansk Skuespillerforbund) Forplejning, transportudgifter, overnatning
mv. skal naturligvis dækkes. DU skal krediteres i rulleteksterne.

I
filmproduktioner af kommerciel art (Reklamefilm)(med undtagelse af
dummyreklamer) SKAL du lønnes. Din løn er til hver en tid til
forhandling, men du skal lønnes. Det er eksponeringsgraden som skal være
afgørende for størrelsen af din løn og ikke for tiden med at udføre
arbejdet. Reklamefilm til netbrug aflønnes lavere end til nationalt
eller regionalt TV. Men du SKAL lønnes, alt andet er indiskutabelt. Du
krediteres ikke i reklamefilm.

I tilfælde af tvivl skriv til os, så omskriver vi denne vejledning så den vedbliver med at være fyldestgørende.

Skriv evt. i vores facebookgruppe: KLIK HER


Mvh
Tommy Duus

DASK- Vi spiller en rolle, hele livet!Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder