Viden om: Hvilke statister bliver valgt? Hvordan og hvorfor?


Hvilke statister bliver valgt? Hvordan og hvorfor?

Deadline inden d. 1. januar 2019

Hvilke statister bliver valgt? Hvordan og hvorfor?

Det
er dybest set ikke rocket science af finde og udvælge statister, i
sagens natur. Men der er alligevel en række faktorer der spiller ind som
jeg vil forsøge at redegøre for, så du i den anden ende har en
forståelse for hvorfor du bliver valgt til og fra?

Først når
manus minutiøst er gennemgået, har man overblikket over hvilke statister
og hvor mange der skal bruges i de enkelte scener. Før man kan vurdere
dette, kræver det at man kender de enkelte locations, men også hvordan
hver enkel scene skal filmes og fra hvilke vinkler og hvor stor framming
de enkelte skud skal være. Der er stor forskel på om vi er i total
eller i halvtotal. Først her kan man danne sig et overblik over hvor
mange mennesker der skal danne filmens levende baggrundskulisse.

Dernæst
defineres hvilke type statister der skal bruges og hvilken alder de
skal have for at passe ind i den virkelighed man ønsker at skabe. Der er
forskel på hvad det er for typer af mennesker der skal forestille sig
at bo i et villakvarter og i boligblokke. Der er bare også nogle typer
der er bedre som politibetjente end andre og en skolelærer er jo heller
ikke “bare” en skolelærer.

De statister der vælges, skal passe
ind i vores fordomme om denne type. Man skal i vores optik være så
“rigtig” eller så tæt på det vi leder efter. At man så også kan style
folk til meget ved make up og påklædning og frisure er en anden ting.
Det er den afgørende grund til at dit profilbillede skal være der… og
være nyt og vellignende. Hele vores udgangspunkt i at kontakte dig med
henblik på et statistjob ligger i billedet. Det er helt fundamentalt.

Dernæst
spiller din alder og din bopæl en rolle. Grundlæggende vælger vi altid
folk der bor tættest mulig på optagelserne. Eftersom statistarbejde
oftest er ulønnet og udgifter ikke dækkes, tager vi højde for dette også
selvom mange gerne tager turen. Ofte viser vores erfaring at de der
melder afbud eller udebliver er dem der kommer længst fra. De der bor
tættest på er også mere fleksible i forhold til ændringer i tidsplanen,
hvilket desværre ofte sker, af en lang række årsager.

De der
bliver kontaktet, er de, der i første omgang selv er opsøgende på
opgaven via vores opslag på hjemmesiden. Ønsker man statistjobs, skal
man langt hen ad vejen selv være opsøgende, ellers tager vi ikke
kontakt. Det forekommer kun i de tilfælde at vi ikke kan finde nok
“Rigtige” blandt de der søger, at vi selv er opsøgende.

Af de
“rigtige”, tager vi først kontakt til dem vi kender. Dem vi har haft på
opgave tidligere kender rutinerne fra os og på et filmset. Her skal man
forstå, at vores opgave er at finde de bedst egnede. Hvis vi har alt for
mange nye med, kan der opstå situationer hvor crew skal bruge tiden på
noget der forsinker produktionen og det er uhensigtsmæssigt. Vi vil jo
gerne hyres til at finde statister til den næste produktion, der gør vi
kun hvis vi kan skabe denne balance.

Har du derfor været på opgave, vil din næste opgave komme hurtigt fordi vi prioriterer din deltagelse.

Melder
du fra en opgave du er tilmeldt, kommer du et skridt ned af
prioritetslisten. Du bliver på ingen måde blacklistet med mindre det
sker gentagende gange. At udeblive helt uden afbud giver dig selvsagt et
meget dårligt udgangspunkt for senere medvirken.

De statister
der tilbyder sig igen og igen og bidrager med positiv ånd, er også dem
vi forsøger at tilgodese i de scener hvor der er lidt mere kød på. Det
er ikke altid at sol og vind fordeler sig herefter, men vi forsøger at
imødekomme dette for at differentiere folks oplevelser.

Du skal
altså for det første være opsøgende og have en opdateret profil. Dernæst
skal du være den type vi leder efter, i den rette alder, og helst i den
geografiske nærhed. Vi påskønner fleksibilitet i stor grad, fordi
filmproduktion nu engang en en meget bevægende størrelse, hvor
justeringer og tilpasninger hele tiden foregår.

Har du spørgsmål kan du stille dem i vores facebookforum her: https://www.facebook.com/groups/238068739589444/

Eller læse mere på vores hjemmeside her: http://www.dask-online.dk/web/nyheder.asp?kategori=5

Mvh
Tommy Duus


DASK- Vi spiller en rolle, hele livet!Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder