Audition: Als Revyen søger ny instruktør


Als Revyen søger ny instruktør

Deadline inden d. 1. juli 2018

Als Revyen søger ny instruktør

Als
Revyen er Alssund områdets store lokale amatørrevy der nu har 50
årgange bag sig. De første 40 revyer blev opført på det tidligere
Augustenborghus under navnet Augustenborg Revyen, og de sidste 10 som
Als Revyen i den nye Kultursal i Augustenborghallerne.
 
Revyen
har gennem de mange år udviklet sig fra en lille dilettantisk revy til
en velanskrevet revy på et semiprofessionelt plan. Als Revyen bygges
hvert år op af et frivilligt team på 45 – 50 personer, lige fra tekster
til fremførelse, og den ses nu af ca. 1.200 hvert år over fire
forestillinger, 2. weekend i marts.
 
De seneste 7 revyer har fået
et ekstra skub opad af en professionel coach over en weekend. – de
sidste to år har det været skuespilleren og instruktøren Pia Rosenbaum.
 
Als
Revyen står nu overfor et begyndende generationsskifte efter at vores
instruktør gennem mange år har valgt at trække sig tilbage.
 
Er du frisk til at tage udfordringen op?
Kunne
du tænke dig, at indgår i et kreativt og målrettet samarbejde om
opsætning, og som instruktør på Als Revyen 2019 og måske endnu flere Als
Revyer fremover, så hører vi meget gerne fra dig.
 
Indtil nu har
Als Revyen stort set haft lige meget vægt på musikalske revyindslag og
sketch/monolog, og vi har lagt vægt på at vore aktører så vidt muligt
både kan spille skuespil og synge. Vi har haft et prøveforløb med to
prøver om ugen fra 1. uge i januar og med et mere intensiveret forløb de
sidste 2 – 3 uger før opførelsen 2. weekend i marts.
 
Som instruktør vil du
·       Indgå i revyens lederteam og få ansvaret for dramagruppen  
·       Deltage i audition af nye aktører
·       Få mulighed for at deltage i tekstarbejdet
·       Planlægge prøveforløbet i samarbejde med aktører og kapelmester
·       Komme til at udvælge numre og opbygge programmet for den kommende revy
·       Være ankermanden der samarbejder med alle revyens arbejdsgrupper frem mod et fælles mål
 
Det vil være dejligt hvis du har erfaring fra revy eller lignede opsætninger, og gerne at du også har en musikalsk baggrund.
At du synes det er sjovt at være med i en kreativ og spændende proces med plads til gode ideer fra teamet hen ad vejen.
 
Har
du lyst til at tage udfordringen op, så ring eller skriv til os
hurtigst eller inden 15. juni 2018. Du er selvfølgelig velkommen til at
kontakte os for at få yderligere oplysninger.
 
Peter Buhl, formand
21630817 - Peter.buhl.dk@gmail.com
www.alsrevyen.dkMvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder