Kursus og uddannelse: Den Nye Autodidakte Skuespilleruddannelse (DNA)


dask nyhed

Den Nye Autodidakte Skuespilleruddannelse (DNA)

Deadline inden d. 15. februar 2019

Den Nye Autodidakte Skuespilleruddannelse (DNA)(Tilmelding ÅBEN)

Vi begynder nu vores sammensætning af DNA 2019. Holdet 2019 bliver vores 3. hold. Læs venligst nedenfor om vores alternative uddannelsestilbud og tilmeld dig via din profil under "Kurser", hvis tilbudet er noget for dig?

Skuespilleruddannelse som er tilpasset og kører parallelt med din hverdag, uanfægtet hvor på karrierestigen du befinder dig.
Skuespilleruddannelse som giver dig tro, motivation og værktøjer til SELV at arbejde som skuespiller i samspil med os (DASK) og dine medstuderende.

- Det handler ikke om hvor dygtig du er, men hvor dygtig du gerne vil blive -


Gennemfører du forløbet fra uge 8 til uge 50 i det første år, vil du modtage diplom og mulighed for at fortsætte på år 2 osv.

Kort Pitch
• Kunne du tænkte dig at gå på en skuespilleruddannelse, uden at du skal flytte eller betale for transport. Uanset om du bor i Frederikshavn, Gedser eller i Oslo… fordi den er online?

• Kunne du tænke dig at gå på en skuespilleruddannelse, hvor det er dig der er medbestemmende til form og indhold, men også i forhold til din tid og omfang?

• Kunne du tænke dig at gå på en skuespilleruddannelse, hvor du stadig kan passe dit fuldtidsarbejde, studie og familien også selvom du har små børn og ellers har en travl hverdag?

• Kunne du tænke dig at gå på en skuespilleruddannelse, som er tilpasset dit niveau uanfægtet hvor på karrierestigen du befinder dig, som er individuel og målrettet dig og dine ambitioner?

• Kunne du tænke dig at gå på en skuespilleruddannelse, som ikke koster noget synderligt ud over din tid og dit drive.

Hvis du har den mindste ambition om at gå skuespillervejen, kunne dette være dit næste logiske skridt sammen med alle de andre skridt du tager!

Så skal du læse videre her ;-)


Historien kort
Vi har eksperimenteret med formen og formatet siden november 2014. Sammen med 20 skuespillere har vi lagt kimen til den mest fleksible og ambitiøse skuespilleruddannelse du kan forestille dig, som er tilpasset dine rammer og dit liv… også derfor kalder vi den også “Den Nye Autodidakte” (DNA)

Siden uge 8, 2017, har vi haft første hold i gang og dette er gået over alt forventning og vores arbejde er fortsat med hold 2 som startede i uge 8, 2018... Gæt hvornår du starter ;-)

Vi er kureret for alle børnesygdomme og præsentere dig for et skræddersyet uddannelsesforløb med den rette styring og rettesnor, men også med en meget stor grad af selvbestemmelse og medbestemmelse.

Uddannelsen har en simpel tese, som er grundstenen i hele vores filosofi:
Daglig beskæftigelse med faget. (Teorien om de 10.000 timer)

Ihærdighed vil bringe dig ufattelig langt. Der er ingen krumspring eller genveje. Konstant målrettet arbejde giver succes i den sidste ende. Punktum. Men du bestemmer helt selv tempoet!

Vi har en række brugere der i forvejen gør dette, helt automatisk... Vi sætter det bare i system for dig!

- og system og struktur er en af nøgleordene, hvis det skal lykkes dig i den sidste ende? men det hjælper vi dig med!


Målsætningen kort

• At gøre dig klar til livet som skuespiller med alt hvad det indebære og giver dig værktøjer og redskaber til at arbejde selvstændigt (Autodidakt) med dit fag.

• At give dig branchekendskab og netværk som vil være kimen for din beskæftigelse fremadrettet. (Meget vigtigere end du tror)

• At hjælpe dig med at opfylde dine egne målsætninger og indfri dine ambitioner. (IKKE drømme!)


Betingelser

• Du skal være fyldt 18 år ved kursus start. (Mandag i uge 8) (Februar 2019)
• Du skal have en Agent profil inden kursusstart samt betale et mindre uddannelsesgebyr (3000 kr. for første år) (Vælger du at fortsætte koster det efterfølgende 2000 kr. pr. år.)
• Du skal have en profil på Facebook (Vores mødeforum)
• Du skal bestræbe dig på at være beskæftiget med dit fag hver dag. (Værktøjer og inspiration vil vi give dig)
• Der er online mødepligt på minimum en hverdag i ugen, med udtagelse af weekender, helligdage og ferier (Følger skolernes ferie)

Der er ikke SU eller andre tilskud at søge.

Mødepligten:
Vores eneste krav er, at du møder ind i gruppen minimum en hverdag i ugen (hverdage). Er du fraværende i en uge er du ikke at betragte som værende på uddannelsen længere. Hertil må vi være strikse og konsekvente. Du kan til hver en tid selv forlade uddannelsen, men kan ikke starte igen før næste år. (Det er denne vedholdenhed der definere dig gennem forløbet). Mødepligten er et ufravigeligt element af uddannelsen.

Hvordan du møder ind og hvad denne del rummer, er ganske simpel og noget du vil blive introduceret nærmere for når du er tilmeldt uddannelsen.


Faglige Opgaver
Igennem forløbet bliver der stillet ca. 12-15 faglige opgaver som du gerne må løse. Du SKAL ikke, men må gerne...

Du bestemmer nemlig 100% hvor meget tid du vil bruge hver dag (Hverdag) om det er 10 min. den ene dag og 3 timer den anden dag. Men du skal bestræbe dig på at bruge tid på det hver dag... Det er DET der er det vigtige og som giver dig en kæmpesum i den sidste ende!

Kursusstart: Februar (Mandag i Uge 8) 2019
Kursusslut 1. år: December (uge 50)

Efter dit gennemførte første år, kan du vælge at fortsætte på DNA. Vælger du at fortætte koster det et uddannelsesgebyr på 2000 kr. hvert år fremadrettet. På 2. året smedes du sammen med fortsættere fra tidligere årgange i et stort stærkt dynamisk netværk.

Vores fokus i det daglige og med vores opgaver vil være følgende 3 kerneområder (DSB)

• Dygtiggørelse (Kompetencetilgang)
• Synlighed (Markedsføring)
• Beskæftigelse (Netværk)

Alt indhold skabes af dig i samspil med os og dine studiekammerater. (Autodidakt)

Vi vil konstant forsøge at inspirere og udfordre dig. Men det er helt og holdent dit eget ansvar at gribe de mange bolde der kastes op. Hvilke bolde du griber og hvor mange er helt op til dig. Jo mere du engagere dig, desto mere vil du få ud af det i den sidste ende. Du bestemmer.

Lad det være sagt med det samme. At blive skuespiller kræver ihærdighed, selvdisciplin og daglig træning OGSÅ selvom du allerede har taget en skuespilleruddannelse.

Kun de topmotiverede og ihærdige vil gennemføre.

Sådan ansøger du!

Ansøg opslaget fra din profil eller opret en ny.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder