Viden om: Udvælgelsen/ Historier fra virkeligheden


dask nyhed
dette opslag på Facebook

Udvælgelsen/ Historier fra virkeligheden

Deadline inden d. 1. januar 2022

Udvælgelsen/ Historier fra virkeligheden

Allerførst tak fordi du er på DASK-online og tak fordi du søger de jobs vi har og viser os at du er aktiv. Det er nemlig forudsætningen for overhovedet at få job i den sidste ende.

I skrivende stund (December 2018) er vi ved at finde en lille håndfuld statister til en Valgtrailer for Tv2. Den proces vi er igennem her er grundlæggende meget kendetegnende for alle lignende processer, så derfor bruger jeg den som et eksempel.

Tilbage i oktober fik vi henvendelse om hvorvidt vi kunne finde nogle statister til en Valgtrailer til Tv2. Det kunne vi naturligvis godt.

Da vi fik de endelige anvisninger om tid og sted og andre praktiske forhold lavede vi et opslag som folk kunne tilmelde sig hvis de kunne efter de givende anvisninger... Nu engang som opslag plejer at være.

I løbet af ugen tikkede der 130 tilmeldinger ind til opslaget. Vi skulle bruge 20 forskellige ca. 10 mænd og 10 kvinder der repræsenterede et bredt udsnit af den danske befolkning med stemmeret. I løbet af ugen blev antallet reguleret til kun at være 12. (Det sker ofte, hvorfor vi aldrig skynder os at booke 20... for så at skulle afmelde folk. Det er sjældent en god tjans)


Nu står vi så at skal vælge 12 til og 118 fra. Men hvem lander så rollen?

Vi skal bruge et par helt unge, et par i midt tyverne, et par i 30erne, 40erne og 50erne og et par 60+. Samtidig skal vi kigge på lidt diversitet af typer, hårfarve, højde og vægt.

Ud af vores 130 ansøgere er de 70 i alderen 60+, 45 kvinder og 25 mænd og vi skal bruge en af hver køn.

Men hvem falder valget så på. Hvilke overvejelser gør vi her?

I denne sammenhæng betyder erfaringsniveau ikke det store. Hvilke type vi vælger afhænger af den øvrige sammensætning af statister. Eftersom vi ikke har helt så stor konkurrence om pladserne i de andre aldersgrupper findes de først, hvorefter vi finder 60+ erne som de sidste. Har vi valgt nogle høje, slanke... eller nogle mindre buttede, finder vi nogle andre typer blandt de ældre. Billedet i den sidste ende skulle gerne vise denne diversitet. Det er vores opgave at tage højde for dette.

I vores prioritering tager vi også højde for om folk har en udvidet profil eller en gratis profil. Her tilgodeser vi de der har en udvidet profil i såfald de er rigtige til rollen.

Erfaringsniveau har som sagt ikke noget af betydning, men vi forsøger altid at sammensætte et hold der består af mere garvede og enkelte nye. Vores opgave er hele tiden at introducere nye, da vi har brug for denne udskiftning. Det er altid en balancegang.

Vi ønsker ikke at sende 12 nybegyndere af sted, da det vil afføde mange spørgsmål på optagelserne som produktionen ikke har tid til.

En stor del af dem vi sender på optagelse er ofte også nogen vi har kendskab til fra tidligere produktioner. Vi skal i høj grad kende til folks stabilitetsniveau og ageren på set. Udebliver folk, kommer folk for sent, brokker folk sig unødvendigt mv. er det ikke folk der prioriteres en anden gang. Ikke at de ikke kan komme på job igen, men de er ikke de første der ringes til. HUSK på, vi vurderes jo på hvem vi sender på opgave. Løser vi ikke opgaven får vi ikke den næste, så vi vælger nøje vores folk.

Du vil sikkert opleve fra os, men også fra andre statistkoordinatorer at du kontaktes med det næste job, efterfulgt af det næste job også videre. Det er fordi man jo så kender dig og kan vide sig sikker på dig. Så hvis du passer ind i det komplekse billede blandt alle andre har man en tilbøjelighed til at vælge dig til og andre fra. Derfor vil du helt sikkert møde mange af de samme folk på optagelser igen og igen... selvom statistkoordinatoren kunne vælge blandt mange andre!

Er der så en periode, hvor du ikke har tid og gentagende gange må takke nej til opgaver er der andre der kommer frem i køen. Ikke at du på nogen måde bliver blacklistet, men der er bare andre der bliver kontaktet før dig. Har man derfor været væk en periode, skal man indstille sig på at skulle værne sig endnu mere med tålmodighed.

Vi ville gerne give jobs til alle, men sådan er verden desværre ikke

Håber det gav lidt afklaring på nogle forhold ;-)Sådan ansøger du!

Ansøg opslaget fra din profil eller opret en ny.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


211 Sidevisninger