AKTUELLE NOTISER

Kurs - Hva er verdien av et kurs?


dask nyhed

Kurs - Hva er verdien av et kurs?

Deadline innen d. 1. januar 2026

Kurs - Hva er verdien av et kurs?

Hører du til gruppen av superambisiøse skuespillere som er kursjegere? Som søker det neste kicket, den neste inspirasjonen, det nye drivet. Eller velger du nøye ut basert på hva økonomien tillater, og sparer til noe bestemt... Kjenner du deg selv, dine mangler og dine styrker? Vet du hva du trenger å forbedre, men også hva du trenger å friske opp?

Vi har masse kursaktivitet her på DASK-online, men hva er for deg, hva skal du vente litt med... men viktigst, hvordan velger du?

Et kurs er aldri bare et kurs; det må man ha i bakhodet. Uansett om du velger herfra DASK-online eller et annet sted i den virkelige verden eller online, er et kurs en del av din utvikling. Fremover, mot det neste.

Et kurs kan sammenlignes med en kur, for eksempel en slankekur.

Det er mange grunner til at slankekurer ikke virker eller kun har en meget begrenset effekt. Det skyldes grunnleggende at man ikke har satt seg inn i hva slags kur det er før man starter, men også at man må følge kuren strengt og fortsette med den når det planlagte løpet er slutt... ellers legger man på seg igjen! Slik er det også med kurs! Gir denne sammenligningen mening?

Hva får du ut av et kurs? Hvordan er ditt tankesett før, under og etter? Et kurs har tre faser, som alle er viktige for om du føler at du får noe ut av kurset, og om ditt "vekttap" blir permanent og en del av din livsstil fremover.

Fase 1 (Overveielser/forberedelser)
Gjør deg grundige overveielser om hvorfor du velger nettopp dette kurset. Er det for å lære noe nytt eller for å friske opp noe gammelt? Begge deler er meget verdifulle.

Mange har en tendens til å velge noe helt nytt, men her må man være innstilt på at helt ny kunnskap ikke lagres på samme måte som kunnskap som bygger på en eksisterende grunn. All læring handler om å bygge videre på det man allerede vet. Dette kalles "sonen for nærmeste utvikling".

Uansett kursets art, form og lengde, vil det være meget fornuftig å forberede seg på forhånd, enten det dreier seg om ny eller gammel kunnskap. Les opp på det. Er det en ny teknikk, ny metode eller en annerledes tilnærming? Finn informasjon om det, så du er bedre forberedt, og dine forventninger er bedre tilpasset. Gjør research på instruktøren, metoden, teknikken. Din kursopplevelse vil bli mye bedre hvis du forbereder deg mentalt på forhånd.

Hvis det deles ut materiale på forhånd, forbered det. Men ikke for mye, så du blir låst. Det må alltid være en balansegang.

Er det gammel kunnskap, les opp på gamle notater. Det er faktisk greit å ligge foran, og det er ofte bekreftende å få gjentatt noe man vet, sagt med andre ord enn de du har hørt før. Kjenner du deg igjen? Jo mer du vet på forhånd, jo mer får du med deg etterpå, fordi det er rom for å bygge videre.

Fase 2: Kurset
Hva du kan ta med deg derfra, bestemmer du helt selv. Det er alltid din egen innstilling som er avgjørende for hvor mye du tar med tilbake.

Hvis du ikke er forberedt, hvis du ikke er opplagt, eller hvis andre ting opptar hodet ditt, vil det gå utover din opplevelse av kurset.

Du må være klar til å motta. Møt opp i god tid, vær uthvilt. Ta på deg ja-hatten. Det høres kanskje banalt ut, men unødvendig stress kan fjerne fokus fra kurset og kunnskapen du skal motta.

Ditt stressnivå påvirker også instruktøren og dine medkursdeltakere. Det kan være direkte skadelig hvis folk kommer for sent eller klager over at de ikke rakk bussen, og poenger må gjentas fordi noen ikke er klare når de skal være det. Gjør ditt for å være klar.

Ta notater eller stikkord så langt det er mulig underveis, men viktigst av alt: ta notater etterpå. Dine refleksjoner er det du tar med videre. Du trenger ikke å bekymre deg for at det er noe viktig du glemmer. Det du glemmer på kort sikt, har ikke vært viktig – ikke en naturlig del av din "sone for nærmeste utvikling". Men hvis det går lang tid før du skriver ned dine notater, vil du glemme dem. Så sørg for å få ned dine notater eller refleksjoner. Når du skal repetere senere, kan de virke som et tilbakeblikk på kurset... Og da har du fått full valuta for pengene.

Mange har en tendens til å ta notater underveis, men hvilket formål tjener notatene egentlig? Hvis du tar mange notater underveis, fjerner du bare fokus fra det som skjer akkurat nå og går glipp av det neste. En notat i øyeblikket bør derfor være en kort flyktig tanke, en idé... et tillegg eller en rask refleksjon over noe av det som blir sagt eller presentert. Dine notater bør du sette sammen etterpå som et lite referat.

Vurder eventuelt å lage et videoreferat som du kan spille av ved anledning... og lytte til. Har du tenkt på det?

Kanskje, hvis man organiserte det slik at man kunne lese andres notater eller se andre medkursdeltakeres videoer? Alt dette som man tross alt kan ha gått glipp av, er sikkert blitt lagt merke til av andre. Perspektivet blir uansett bedre, fordi vi tross alt har forskjellig bakgrunn og prioriterer informasjon forskjellig.

Ta på deg ja-hatten... Uansett om det er ny kunnskap eller "gammel" ny kunnskap, vil du alltid møte kunnskap du kjenner. Den optimale læringssituasjonen er hvis kun 20 prosent av den totale kunnskapen du mottar er ny; hele 80 % skal være gammel kunnskap (på nye måter) – hvis det er mer enn det, vil det ikke bli absorbert uansett. Det kan påvirke alt annet. Er du derfor ny i faget, er din fase 1, som beskrevet her, ekstra viktig.

Mange ganger kan du ha vært på et kurs hvor din første tanke er at du ikke fikk noe ut av det, fordi du visste alt fra før. Kanskje visste du til og med mer enn instruktøren? Tenk heller på det som en bekreftelse på at din kunnskap og innsikt er korrekt. Når noe du vet blir gjentatt av en annen i en annen sammenheng og kontekst, gir det en ny dimensjon til din kunnskap. Kunnskap og læring er gjentakelse på gjentakelse. Du lærer ikke noe av å gjøre eller høre ting en gang. Hvilket leder oss til fase 3.

Fase 3
For å få noe ut av kurset, må du trene på det du har gått gjennom her, hvis det har vært fysiske øvelser, men også kontinuerlig lese på teorien, lese dine egne/andres notater og se ditt videoreferat.

Ellers forsvinner det lært og blir en del av ditt passive system som du må bruke tid på å aktivere igjen før du kan bruke det. Jo flere ting du har aktivert, desto mer klar er du for rollen når den kommer.

Du vet ikke når rollen kommer, men når den gjør det, er det synd om du ikke er klar for den fordi alt du har lært på dine kurs, ligger langt tilbake i hukommelsen og ikke er tilgjengelig i frontallappene.

Jeg håper dette har gitt deg et annet perspektiv, eller at jeg bare har bekreftet det du allerede visste ;-)

Hvis du har lest helt ned hit, er du en av de få som gidder å ta seg tiden... Da burde du vurdere vår DNA-utdannelse, siden du er av det rette slaget! ;-)Slik søker du!

Søk på innlegget fra profilen din eller opprett et nytt.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


273 Sidevisninger