SØK SKUESPILLERPROFILER - KONSEPT FOR DEG SOM PRODUSENT ELLER CASTINGANSVARLIGENKLA RIKTLINJER (KLICKA HÄR!)
Som caster/ filmprodusent kan du direkte bruke vår Skuespillerdatabase etter personlig henvendelse til oss!

Agentprofiler, i motsetning til våre skuespillerprofiler, kan nås og kontaktes direkte fra forsiden utenom oss (Agentprofilene er kjennetegnet med en løftet telefonrør og at de er øverst i søket ditt i databasen).

Det er viktig med stram og klar kommunikasjon fra DASK til dere som produsenter for å oppnå den rette tilliten fra våre brukere og dermed til oss.

Retningslinjer for bruk av skuespillere via direkte henvendelse fra skuespillerdatabasen ved DASK-online. (Oppdateres løpende)

  • All henvendelse til skuespilleren skal i utgangspunktet skje telefonisk, via samtale eller SMS (Ikke e-post)

  • Ved henvendelse til skuespillere skal det opplyses at du har telefonnummeret fra DASK-online

  • Alle skuespillerjobber for alle produksjonstyper SKAL honoreres (Honorar) med unntak av kortfilmer og skole/ studieproduksjoner

  • Medvirkende SKAL i kortfilmer og skole/ studieproduksjoner motta et eksemplar/ lenke til det ferdige produktet og krediteres i filmen

  • Kontraktsforhold til skuespilleren SKAL inngås av produsenten før opptakene

  • Alle henvendelser skal inkludere forpleining under opptak, uavhengig av produksjonstype også kortfilmer og studieproduksjoner

  • Assisterer DASK til deres produksjon, ser vi gjerne at vi krediteres for dette (Ikke et krav)

  • Vi/ DASK er til enhver tid våre Skuespilleres advokat og vil til enhver tid imøtekomme og fremme deres interesse i forhold til våre retningslinjer, men møter våre skuespillere ikke praksis for god skikk, oppførsel og fremmøte, blir disse slettet fra vår plattform

  • Vi/ DASK representerer våre Agentprofiler på alle plattformer, uansett hvor og hvordan jobben tilkommer dem. Agentprofiler kan, i motsetning til våre skuespillerprofiler, nås og kontaktes direkte her fra forsiden (Agentprofilene er kjennetegnet med et løftet telefonrør)


Merknader vedrørende honorar: Med honorar menes A- eller B-inntekt, ikke gavekort eller lignende. Lønnsnivået varierer fra produksjon til produksjon og avregnes av produksjonen. DASK tar ingen prosenter herav. Lønnen er et forhold mellom skuespilleren og produksjonen, IKKE DASK

Det anbefales at produsenter selv er proaktive i å finne eget cast. Annonsering etter skuespillere tjener ikke noe formål, med mindre det er via vårt CastSelvsystem, hvor vi kan systematisere mange selftapes smart og raskt (Kontakt oss ved spørsmål)