DASK Villkor och personuppgifter

Betingelser SE.

Som en följd av EUs nya dataskyddsförordning, som träder i kraft den 25 maj 2018, skärps kraven på företag gällande hur de hanterar och skyddar personuppgifter.

Trots den nya lagen ändrar vi inte vårt sätt att hantera personuppgifter på. Vår förmedling av dina personuppgifter fortsätter med det samtycke du redan har gett vid din registrering och fortsätter som tidigare.

Vi vill dock i det följande betona och klargöra formalia, så att du kan få insikt i hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan radera dem: DASK-online förmedlar endast information som du själv har skrivit och uppgett vid din profil, till relevanta kundgrupper i förhållande till att erbjuda jobb som är relaterade till statist- och skådespelararbete och inget annat enligt den profiltyp du har valt på DASK-online.

DASK-online betalar inte ut och avvecklar inte löner, varför vi aldrig kommer att efterfråga personnummer eller betalningsuppgifter. DASK-online lagrar dina angivna personuppgifter på externa servrar, med vilka vi har ingått ett databehandlingsavtal, som lagen föreskriver.

Mejl och annan elektronisk data raderas senast efter 5 år från alla våra system. Du kan när som helst gå till denna sida i vår huvudmeny och helt radera alla uppgifter om dig och din profil i vårt system som anvisat till höger. Den raderade datan kan INTE återskapas. Önskar du senare en profil måste du därför börja helt från början.

Vid registrering av profil anmäls du till vår servicemejl som skickas ut upp till 2 gånger i månaden, som du naturligtvis kan avregistrera dig från i mejlet. Vi skickar vid relevanta tillfällen personliga mejl som en del av vår rekrytering. Önskar du inte denna typ av mejl, anvisar vi att du helt raderar din profil som anvisat här.

Det ska noteras att om du raderar din profil härifrån raderas du inte automatiskt från vår servicemejl, eftersom den opererar från en annan leverantör. Du kan när som helst avregistrera dig från servicemejlet i servicemallen utan att det påverkar data här vid din profil.

Har du frågor, vänligen kontakta oss via e-post.

Med vänliga hälsningar
Tommy Duus
Caster/ Ägare av DASK-online