Statist profil: MEDLEMID GP39096David

har en statistprofil hos DASK.

Du skal kontakte os på 2699 3313 hvis du ønsker adgang til kontaktinfo på denne profil eller øvrige statistprofiler, eller ved at oprette en kundeprofil som anvist nedenfor, så ringer vi op og snakker om jeres behov.

Vi kan som din tætte samarbejdspartner med yderligere 30.000+ profiler hjælpe jer helt i mål med din statistkoordinering, tilmeld helt gratis ;-)

Vi kan også varetage hele/ dele af jeres statistkoordinering mod betaling efter nærmere aftale.

SIMPLE RETNINGSLINIER (KLIK HER!)
Som Statistkoordinator kan du anvende vores Statistdatabase, helt gratis efter henvendelse!

Det er dog vigtigt med en stram og klar kommunikation fra DASK til jer som producerende for at opnå den rette tillid fra vores brugere og dermed til os!

    Retningslinier som skal imødekommes ved anvendelse af statister via direkte henvendelse fra statistdatabasen ved DASK-online (Opdateres løbende)

  • Al henvendelse til statisten foregår til en start telefonisk, via opkald eller SMS (Ikke mail)

  • Ved henvendelse til statister skal det oplyses at du har telefon nr fra Statistdatabasen på DASK-online

  • Alle statistjobs via henvendelse fra statistdatabasen til alle produktionstyper SKAL aflønnes (Honorar)

  • Hvis produktionen ikke kan imødekomme at honorere statister, kan statister rekrutteres via opslag, hvor den enkelte statist derved selv tilkendegiver at påtage sig opgaven under de oplyste forhold. Opslag sendes til godkendelse via mail.

  • Kontraktforhold SKAL indgås af producent som statist forud for optagelserne til reklamefilm

  • Alle henvendelser skal inkludere forplejning under optagelserne uanset produktionstype

  • Assistere DASK til jeres produktion, ser vi meget gerne at vi krediteres herfor (Ikke krav)

  • Imødekommes disse simple retningslinier ikke, bortfalder al fremtidig assistance fra DASK-online.


Note vedr. aflønning: Med honorar menes A- eller B- indkomst, ikke gavekort/ biografbilletter eller lign.

Honorarets størrelse er til forhandling med den enkelte aktør og DASK tager ikke procenter heraf