Viden om: Agent profil på DASK-online fra 1/1 2019


Agent profil på DASK-online fra 1/1 2019

Deadline inden d. 1. januar 2022

Agent Plus profil på DASK-online

Som
noget helt nyt pr. 01-01 2019 kommer DASK-online til at kunne
repræsentere dig som din skuespilleragent, hvis du har en Plus+ Profil. Hvorfor og
hvad det betyder kan du læse mere om her


Om Agenture
Der
er i Danmark ikke nogen agentkultur, som du ser mange steder i
udlandet, dertil er det danske marked alt for lille og opgaverne for få.
Den agentkultur der dog findes i Danmark og som har blomstret de
seneste år, henvender sig til eliten af danske skuespillere eller
shooting stars (upcommings) som har bevist deres potentiale, overvejende
med det udenlandske/ internationale marked for øje.

Der er ikke
noget kommercielt marked i Danmark som repræsentere den gruppe af
skuespillere som i overvejende grad er repræsenteret på DASK.
Hobbyskuespillere, freelancere og autodidakte.

En agents rolle,
er grundlæggende, at være opsøgende i forhold til castings/ auditions og
pitche dig til andre castere/ producerende, så du kan komme til casting
og derved få en chance for at få rollen (Lukkede castings). En agent
varetager også lønforhold og kontrakter i forhold til de roller du er i
spil til og lander, og er din advokat og forhandler.

Hos en agent
er du typisk på kontrakt, som binder dig i en periode. Som oftest
indebære det, at du ikke må være repræsenteret andre steder og at alle
job og lønforhold skal gå igennem din agent. En agent tager typisk 25%
af den løn du modtager når du har landet en rolle, uanset hvorfra jobbet
kommer. I mange tilfælde må du ikke lave ulønnet arbejde. I nogle
tilfælde stiller agenten også krav til at du skal promovere dig på
bestemte måder og dygtiggøre dig og tage specifikke kurser. Men
agenturer er forskellige og kontrakter ofte individuelle. På DASK-online
kommer vi også til at gøre det på vores måde, fordi danske forhold er
specielle. Markedet og kulturen er grundlæggende anderledes.


Men hvorfor nu på DASK-online?
Der
har i de seneste år været et skred i løn og kontraktforhold i forhold
til skuespilleres medvirken i reklamefilm. Vi har igennem de sidste par
år, og i særdeleshed indenfor de sidste par måneder haft mange
forskelligartede sager fra vores medlemmer, hvor de er blevet direkte
snydt. Vi kan ikke sidde dette overhørigt, da netop reklamefilmene er en
fundamental indtægtskilde for den type skuespillere vi repræsentere, og
som for mange er et grundlag for at kunne tage fri fra arbejde, så
netværk kan skabes i eksempelvis ulønnede kortfilm. Dette fundament
forsvinder helt når kommercielle producenter underbyder markedet via
opslag på facebook og som deles ukritisk via formidlingssider. Vi kan
ikke stoppe denne udvikling, men vi kan bremse den. Så det gør vi!

I
forlængelse af dette skal det nævnes at det ofte ikke er producenten
selv der nødvendigvis gør tingene af ond vilje, men fordi de rammer der
stilles fra kunden (virksomheden) ikke matcher virkeligheden.

Vi
har taget en række tiltag, hvoraf nogle faktisk allerede er beskrevet
ved det aktuelle Plus+ koncept. Men nu tager vi næste spadestik. Når vi
er klar til det, kommer det næste.


Sådan gør vi nu fra 01-01-2019

 • Vi
  repræsenterer dig og er din advokat (hvis dette er dit ønske, ikke et
  krav), men ikke på kontrakt. Du kan derfor sagtens være Plus+ med alle
  de andre fordele uden at være repræsenteret af os

 • Du
  er frit stillet og kan være repræsenteret på andre platforme og ved
  andre agenter/ bureauer, samtidigt med at du er hos os, måtte de findes.
  Ingen binding.

 • Vi
  tager ikke noget fee af den løn du måtte tjene, fra jobs vi skaffer dig
  eller som tilkommes dig andet sted fra, og vi anbefaler altid at du
  medvirker i kortfilm på alle niveauer, da disse er katalysatoren for
  dine efterfølgende jobs… også de lønnede. Grundlæggende caster agenter
  ikke, da agenten vil kunne påtage sig en dobbeltrolle. Vi caster dog
  stadig og assistere andres casting, men tager ikke procenter af din løn,
  hverken som caster eller agent, hvorfor vores dobbeltrolle forsvinder.

 • Vi
  kigger på din kontrakt (lønnede opgaver) inden du skriver under, og
  forhandler den hvis den ikke stemmer overens med god skik og praksis.
  Har du skrevet under, kan vi sjældent rage kastanjerne ud af ilden med
  derimod klæde dig på til næste gang. Send os derfor din kontrakt eller
  spørg ind til forhold inden underskrivelse.

 • Vi
  er ikke noget forbund eller fagforening og kan ikke stille krav til
  producerende om lønforhold til vores brugere. Vi er ikke en juridisk
  instans, men kan give en retning og bestemme hvad vi deler på vores
  platform, som vi allerede gør.

 • Vi
  anbefaler dig videre i systemet når vi har roller der matcher dig.
  Altså hvis vi synes du matcher. Det skal på ingen måde fritage dig selv
  for at tage initiativ og være aktiv. Jo bedre vi kender dig, desto bedre
  kan vi anbefale dig ind de rette steder. Så fordi du får Plus+ profil i
  morgen er ikke ensbetydende med at vi anbefaler dig videre... Ikke før
  vi kender dig!
  Kendskab er en proces. Vi lærer dig
  at kende gennem dit engagement. Via din interesse og ihærdighed og via
  din fleksibilitet. Vi ved godt at du har arbejde, studie og evt. børn og
  at alt ting skal passes ind i en større sammenhæng. Vi anbefaler hvis
  du er den rette type, kender dit faglige niveau og har den rette
  indstilling.


 • Du
  er fri til at tage alle typer jobs og gøre fuldstændig som du vil. Om
  de er ulønnede, eller lavtlønnede. Vi er din advokat, som du kan vælge
  at tage i brug
  ;-)

Mvh
Tommy Duus

Agent/ BranchevejlederMvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder