Arkiverede opslag

Antagning till Den Nya Autodidaktiska Skådespelarutbildningen (DNA) - Årgång 8, 2024


dask nyhed

Antagning till Den Nya Autodidaktiska Skådespelarutbildningen (DNA) - Årgång 8, 2024

Deadline inden d. 19. februar 2024

Antagning till Den Nya Autodidaktiska Skådespelarutbildningen (DNA) - Årgång 8, 2024

Ska du vara en del av vår Autodidaktiska Skådespelarutbildning, årgång 8?

Som något nytt bjuder vi in även Svenska & Norska skådespelare att vara en del av vårt danska nätverk.

Vi har sedan 2017 haft och utvecklat vår online skådespelarutbildning här på DASK-online tillsammans med våra studenter, och startar vårt 8:e team i vecka 8, 2024...

- Det handlar inte om hur duktig du är, utan hur duktig du vill bli. -

Du bestämmer helt själv din aktivitetsnivå. Vi ger dig massor av verktyg, sedan är det upp till dig att ta tillvara på det du kan använda. Ju mer du engagerar dig, desto större är din utdelning, helt enkelt!


Kort Pitch

- Skulle du vilja gå på en skådespelarutbildning, utan att behöva flytta eller betala för transport? Oavsett om du bor i Oslo, Köpenhamn eller Stockholm... eftersom den är online och UTAN fasta mötestider?
- Skulle du vilja gå på en skådespelarutbildning där du själv är medbestämmande över form och innehåll, men också gällande din tid och omfattning?
- Skulle du vilja gå på en skådespelarutbildning där du fortfarande kan sköta ditt heltidsarbete, studier och familj, även om du har små barn och annars har en hektisk vardag?
- Skulle du vilja gå på en skådespelarutbildning som är anpassad till din nivå oavsett var på karriärstegen du befinner dig, som är individuell och inriktad på dig och dina ambitioner?
- Skulle du vilja gå på en skådespelarutbildning där du sätter tempot och själv prioriterar i vilken utsträckning du deltar och därmed helt själv bestämmer ditt utbyte i slutändan?
- Skulle du vilja gå på en skådespelarutbildning som enbart kräver din tid och ditt engagemang som investering?
- Skulle du vilja gå på en online skådespelarutbildning där du får möjlighet att träffa dina studiekamrater vid fysiska workshops, sociala sammankomster, kurser och vid inspelningar?

Om du har den minsta ambitionen att gå skådespelarvägen, kan detta vara ditt nästa logiska steg "tillsammans" med alla de andra stegen du tar!

DNA är en del av allt det andra du också gör...

- DNA - Utbildningen som skådespelare utan en officiell skådespelarutbildning -


Kort berättat

- Vi erbjuder dig en online skådespelarutbildning, med en fysisk anslutningsmöjlighet, där du själv bestämmer hur mycket tid du vill använda och när, men också vad den ska innehålla.
- Vi ger dig massor av möjligheter för uppgifter och övningar, som du kan lösa själv, eller tillsammans med dina teamkamrater. Både online och fysiskt.
- Vi ger dig en verktygslåda av övningar, inspiration och motivation för att bli bättre på det du redan kan, och det du vill utforska!
- Vi ger dig struktur och ramar, som gör att din aktivitet naturligt ökar, men så att den passar in i din annars hektiska vardag med studier/arbete och familj.

Kort sagt, en skådespelarutbildning som passar in i ditt liv, på dina villkor oavsett din ålder (Från 18-65 år) och oavsett var i landet du bor.

Du bestämmer själv hur lång tid du vill vara en del av utbildningen. Utbildningen som skådespelare tar aldrig riktigt slut, eftersom att vara skådespelare är en ständig process.

Vi har studenter som är med i utbildningen 1, 2 och 3 år, men vi har faktiskt också 9 studenter som har varit med ända från starten 2017 och som fortsätter på sitt 8:e DNA-år!

Vi har till och med, varje år, studenter som tidigare har avbrutit, men som börjar igen ;-)


Om våra studenter

Våra studenter är alla i olika faser av livet och i deras skådespelarkarriär.

- Vi har studenter med tidigare skådespelarutbildningar;
- Vi har studenter som är medlemmar i skådespelarförbundet;
- Vi har studenter som söker sig till teaterskolor;
- Vi har studenter som går på folkhögskola och som har sabbatsår;
- Vi har studenter som går i grundskola eller som är på en ungdoms- eller vidareutbildning;
- Vi har studenter som arbetar och lever som autodidaktiska skådespelare och är på väg att bli det;

Men vi har också studenter med begränsad erfarenhet, som har ambitioner om mer/mycket och avancerar snabbt.

Gemensamt är att alla studenter vill upp på karriärstegen!

Ambition är drivkraften!

- Det handlar inte om hur duktig du är, utan hur duktig du vill bli -


Målsättningen kort

- Att göra dig redo för livet som skådespelare med alla verktyg och redskap som är nödvändiga för att arbeta självständigt (autodidakt) med ditt yrke.
- Att ge dig branschkunskap och nätverk, som kommer att vara kärnan till din framtida sysselsättning. (Viktigare än du tror)
- Att hjälpa dig att uppfylla dina egna målsättningar och realisera dina ambitioner. (INTE drömmar!) Att hjälpa dig på vägen mot ditt nästa mål, som kan vara Scenkonstskolan, Skådespelarhandboken, eller nästa större roll... eller ditt eget företag?


Vårt fokus

I det dagliga med våra uppgifter och coaching i gruppen kommer fokuset att vara på följande tre kärnområden (DSB):

- Förkovring (Kompetensutveckling)
- Synlighet (Marknadsföring)
- Sysselsättning (Nätverk)

Låt det vara sagt med en gång: Att bli skådespelare kräver ihärdighet, självdisciplin och daglig träning, ÄVEN om du redan har gått en skådespelarutbildning, som flera av våra studenter har. Man blir aldrig färdig som skådespelare.

Endast de mest motiverade och ihärdiga kommer att genomföra.

- Det handlar inte om var du är, utan vart du vill gå. -


Villkor/ Är DNA något för dig?

Kursstart: 19 februari (Måndag i vecka 8) 2024
Kursslut 1:a året: december (vecka 50)
Årsavgift: Endast 3000 danska kr. (Kan delas upp i avbetalningar)
Du ska vara fylld 18 år vid kursstart. (Måndag i vecka 8) (20 februari 2024)
Du ska ha en Agentprofil innan kursstart.
Du ska ha en profil på Facebook (Vårt mötesforum).
Observera: Det finns ett enkelt online närvarokrav på måndagar (Ingen fast mötestid)
Observera: Språket i gruppen är danska, men som norrman eller svensk kan du mycket väl förstå det danska skriftspråket

DNA håller semester på helgdagar och vanliga ledigheter (Följer skolornas semester).


Närvaroplikten:

Vårt enda krav är att du deltar i DNA-gruppen på Facebook på måndagar, när du har tid för det, men du ska delta på måndag. Om du missar närvaroplikten får du en påminnelse om det. Vid upprepade påminnelser kan du bli utesluten från utbildningen.

Vardagen i gruppen:

När du deltar i gruppen (Facebook) ska du rapportera om vad du har gjort av yrkesrelaterade saker under den gångna veckan, och vad de yrkesrelaterade planerna är för nästa vecka. Du kommer att uppleva att finna stor inspiration och motivation genom att läsa och samtala med dina medstudenter varje vecka om deras yrkeskompetens, planer och målsättningar.

Strukturella och Yrkesmässiga Online Uppgifter

Genom kursen kommer det att ställas en rad yrkesmässiga uppgifter som du gärna får lösa. Du MÅSTE inte, men får gärna... Många av uppgifterna kommer att hjälpa dig att strukturera din tid, ge dig en översikt över din vardag, så att du kan träna dagligen, och organisera ditt nätverk.

Övergripande grundteman för årets DNA-hold, 2024 (Vecka 8-50)

• Presentationstekniker/kunskap (Jobbsökning)
• Castingbilder - Teknisk utrustning/CV - Profilutfyllnad - Jobbsökning via sociala medier/aktiv försäljning
• Struktur/planering/organisation
• Målsättningsstrategier/Informationssökning/Litteratur på marknaden
• Selftape - Showreels - Egenproduktioner
• Förkovran/Skådespelartekniker
• Marknadsföring/Branding/nätverksstrategier
• Finansiering - ansökningar/Ekonomi/bokföring

Fysiska möten

Som något nytt kommer vi att presentera några lokalt förankrade studiegrupper för alla våra studenter, oavsett var i landet du kan tänkas ha din bostad. Denna del planeras av våra studenter i samarbete med oss.

Våra DNA-studenter möts fysiskt varandra och oss vid inspelningar, auditions, castings och kurser runt om i landet, men utbildningen är fortfarande online-anknuten.

Efter ditt 1. år

Efter ditt genomförda första år i startgruppen, kommer du att motta ett diplom för genomförandet.
Under 2:a året smälter du samman med fortsättningsgruppen från tidigare år till ett stort, starkt, dynamiskt nätverk. Här sjunker din kursavgift till 2000 danska kr.
För närvarande har vi 46 studenter på vår skådespelarutbildning sammansatt av 7 olika årskurser.

Vi hoppas att du är sugen och modig nog att börja?

Du bestämmer själv hur länge du stannar.


Så här anmäler du dig till Den Nya Autodidakte anno 2024

Logga in på din profil och anmäl dig till detta inlägg som angivet. Du hittar inlägget under "Kurser".Log ind for at læse mere!

Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


681 Sidevisninger