Viden om: Guide til filmskabere/ produktionsselskaber om anvendelse og aflønning af skuespillere i reklamefilm


dask nyhed
dette opslag på Facebook

Guide til filmskabere/ produktionsselskaber om anvendelse og aflønning af skuespillere i reklamefilm

Deadline inden d. 1. januar 2022

Guide til filmskabere/ produktionsselskaber om anvendelse og aflønning af skuespillere i reklamefilm til Tv/ Bio eller online brug.

Vi håber, med dette skriv simpelt at kunne redegøre for hvilke forhold der er vigtige at tage i betragtning når I skal udregne aflønning til skuespillere i reklamefilm. Skuespillere i reklamefilm lønnes efter eksponeringsforhold og intet andet!

Det er samtidig vigtig at understrege, at skuespillere og statister har to meget forskellige funktioner i en filmproduktion, og at reklamefilm er en genre der ikke tåler sammenligning med andre genre


På DASK-online kan vi hurtigt, smart og praktisk hjælpe dig/ jer i mål med at finde de helt rigtige skuespillere til jeres reklamefilmproduktion (Helt gratis), men der er en række forudsætninger som skal være opfyldt, hvis vi skal hjælpe jer og garantere at I kommer i mål.

Vi (DASK) repræsenterer i overvejende grad autodidakte/ freelanceskuespillere samt hobbyskuespillere uden nogen officiel uddannelse. Vi repræsenterer også uddannede skuespillere fra skuespillerskolerne og fra udenlandske skuespillerskoler som er i skuespillerforbundet, som alle her er forpligtet til at følge de forhold og retninglinier som er stillet af Dansk Skuespillerforbund. Vi repræsenter derfor skuespillere på alle faglige niveauer.

Processen/ skuespillere
Inden I starter jeres rekruttering skal I udfærdige en skuespillerkontrakt. Kontrakten er det juridiske fundament som sikre skuespilleren, jer som producent og kunden som I producere reklamefilmen for. Vi ser desværre meget ofte at der ikke er styr på denne del inden, hvilket giver nogle akavede situationer som ingen ønsker at stå i. Skuespilleren skal foreligges kontrakten inden en evt. fysisk casting/ (CastSelv/ Selftape) evt. sendes via mail som kunne medbringes underskrevet enten til casting eller til optagelserne. Alle er bedst tjent med ordnede forhold fra start.

Kontraktens indhold
Hver reklamefilm, hver rolle, hver kunde, hver produktion er forskellig, hvorfor en kontrakt også er forskellig fra produktion til produktion. Man kan godt tage udgangspunkt i en standartkontrakt med standartformuleringer og tilpasse den. Kontrakter behøver ikke være komplicerede juridiske formuleringer som kun fagfolk forstår. Skriv jeres kontrakt på let forståeligt dansk, som ikke fylder mere end en a4 side, så bevares overblikket også.

Hvilke forhold I ønsker at angive i kontrakten kan naturligvis også variere, men følgende 3 forhold skal være afklaret, da det er med til at give en retning for størrelsen af skuespillerens honorar.

Med honorar menes, at skuespillere til alle tider skal aflønnes med penge som skal beskattes! Enten som A eller B indkomst.

- Skuespillerens funktion/ rolle i filmen/ filmene
- Kontraktens varighed/ udløb/ periode
- Hvilke platforme filmen/ filmene vises på


Skuespillerens funktion
Det er afgørende for honorarets størrelse at definere skuespillerens funktion. Er skuespilleren alene i filmen, med replikker eller er denne i samspil med andre skuespillere.

Eksempel:
Man ser en familie bestående af mor/ far og 2 børn siddende ved et bord i en park med nogle børn legende i baggrunden.

Moderen har en replik, mens mandens reaktion ses i et nærbillede. Børnene ved bordet ses i en total sammen med mor og far med de legenede børn i baggrunden.

Moderen er her “hovedrollen”, faderen “birolle” og børnene ved bordet “personer i billedet”. Børnene i baggrunden er “statister”.??I dette tilfælde skal alle funktioner lønnes forskelligt, fordi deres synlighed/ eksponering er forskellig. Honorering i reklamefilm er ikke timelønnet, eller kvalifikationsbaseret, men efter eksponeringsgrad.
Medvirker en skuespiller i en reklamefilm afholder det skuespilleren for at medvirke i andre reklamefilm i en periode fremadrettet. Det skal skuespilleren kompenseres for. Jo større rolle/ fokus der er på skuespilleren, desto højere honorar. Derfor er kontraktudløb og hvilke platforme reklamefilmene vises på også afgørende for honorarets størrelse i den sidste ende, da det er med til at definere eksponeringsgraden.

Kontraktens varighed
Vi anbefaler, at man indgår aftaler med en varighed på 1 eller 2 år. Ønsker kunden at kunne gøre brug af filmene over en længere periode er buy-out (Tidsubegrænset aftale) aftaler ikke en god løsning for skuespilleren, da denne ret beset ikke ved hvornår og hvor længe eksponeringen kan fortsætte og derfor afholder skuespilleren for andre jobs.

Alternativt kan man ved kontraktindgåelse anføre at kunden kan anvende filmen 1-2 år fremadrettet mod en yderligere kompensation til skuespilleren på 50% af honorarets størrelse pr. år, som skuespilleren ikke kan gøre indsigelse imod.

Denne form er klart den bedste for alle parter, men vil faktisk være en billigere løsning for producenten i det lange løb. Ved indgåelse af buy-out aftaler vil der jo være en noget højere honorering fra start.

Hvilke platforme
Reklamefilm i TV er magtfulde også for skuespilleres eksponering. Derfor skal TV-reklamer på landsdækkende Dansk TV lønnes markant mere, end hvis de kun vises på regionalt TV, eller på TV i udlandet.

Reklamefilm til online brug, som hjemmeside, messer, facebook og youtube har slet ikke samme eksponeringspotentiale som TV (mm. man rammer en viral trend)

Ønskes der print (Billede/ fotokampagner) sideløbende med reklamefilm forøges eksponeringsgraden markant, hvorfor honorar til skuespilleren mange gange forøges med 50-100%

Lønnen til skuespillere opgøres ikke i arbejdstid, kvalifikationer eller om det er en stor eller lille virksomhed der produceres for, men i eksponeringsgrad og eksponeringsgraden alene. Eksponeringsgraden udregnes efter “Skuespillerens funktion”, “Kontraktens varighed” og “hvilke/ antallet af platforme”.

Vi (DASK) hjælper jer gerne med at finde jeres skuespillere via vores CastSelvssytem og vil gerne hjælpe jer med udfærdigelse af en kontrakt, så den matcher med ret og rimelig honorering.

Kontakt os hvis spørgsmål,Sådan ansøger du!

Ansøg opslaget fra din profil eller opret en ny.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


907 Sidevisninger