Kursus og uddannelse: Fantasilæsning - Uendeligt mange gode historier, hver dag!


dask nyhed
dette opslag på Facebook

Fantasilæsning - Uendeligt mange gode historier, hver dag!

Deadline inden d. 1. januar 2022

Fantasilæsning - Uendeligt mange gode historier, hver dag!

Du kan nu købe bogen direkte som e-bog direkte ved din profil eller den store fysiske udgave online eller i boghandlen

Læs mere om Fantasilæsning og bogen: KLIK HER

Ja, vi har skabt et værktøj som vil træne din fantasi. Som skuespiller er det vigtigt du er skarp og improvisation er ofte et værktøj mange anvender i skabelsesprocessen. Vi tager bare skridtet videre og dybere. Vi kommer helt ind i sindet, hvor du gemmer de gode historier


Men hvad er da fantasilæsning? - Det er en udviklet læseform, som kræver noget andet af læseren. Det er for den kreative læser, som elsker at digte historier. Vi bruger alt for meget tid til at konstruere vores historier og til at være politisk korrekte. Med fantasilæsning træner du din fantasi, som du kan anvende i alle livets gøremål, forklarer Tommy Duus.

I praksis betyder det, at man ved hjælp af en enkelt overskrift skal digte sin egen historie. Helt konkret betyder det, at man rent faktisk læser op ad en bog med blanke sider.

I efteråret 2009 udkom bogen "Fantasilæsning - uendelig mange gode historier". Den er 200 sider lang, men blot de ni første rummer decideret tekst. Resten består af blanke sider med 49 forskellige overskrifter, som læseren selv skal læse historier ud fra. - Du skal tage begrebet fantasilæsning meget bogstaveligt. Det handler ganske enkelt om at læse op ad sin fantasi. Du skal slet og ret forestille dig, at du læser. I begyndelsen vil det hjælpe fysisk at tage bogen, bladre op på de tomme sider med en overskrift og fysiske forestille dig at du læser, siger Tommy Duus.

Improviseringslæsning, kan man også kalde det. - Pointen er netop, at man ikke skal have noget i hovedet, når man begynder sin fantasilæsning. Der er ikke noget konstrueret på forhånd. Det spændende er, at det er dig selv, som finder på de gode historier - helt af dig selv, siger Tommy Duus.

Til sammenligning kan man tage rapperes disciplin "Battle" eller "Fight Night". Her får sangeren, i dette tilfælde en rapper, kastet et vilkårligt emne i hånden, og må inden for en vis tid synge så dårligt om sin modstander som muligt, hvorefter denne svarer igen.

Det handler om at tænke hurtigt, men samtidig skal historien hænge sammen. Men hvad er da forskellen på en fantasilæser og en almindelig, god historiefortæller? -

Forskellen ligger først og fremmest i sprog og ordvalg. Hvis du skriver en historie ned, bruger du gerne ord, som du ikke bruger i daglig tale. På samme tid er hele din krop en del af det her. Med bevægelser og artikulation, siger Tommy Duus.

Og selvom bogen er begrænset til 49 overskrifter, mener forfatteren, den er nærmest uudtømmelig. - Det er forskellige historier, der dukker op hver gang man læser den samme overskrift, og historierne udspiller sig også i forskellige genrer, siger Tommy Duus

Læs mere om Fantasilæsning og bogen: KLIK HER

Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


845 Sidevisninger