Viden om

25 års JUBIIILÆUM - ALLE profiler ned sat med 200 kr!

Hvad kan en Agentprofil og hvorfor overhovedet en Agent?


dask nyhed

Hvad kan en Agentprofil og hvorfor overhovedet en Agent?

Deadline inden d. 1. januar 2025

Som noget helt nyt pr. 01-01 2019 startede DASK-online med at repræsentere vores skuespillere som skuespilleragent.

Hvorfor og hvad det betyder kan du læse mere om her


Om Agenture
Der er i Danmark ikke nogen agentkultur, som du ser mange steder i udlandet, dertil er det danske marked alt for lille og opgaverne for få. Den agentkultur der dog findes i Danmark og som har blomstret de seneste år, henvender sig til eliten af danske skuespillere eller shooting stars (upcommings) som har bevist deres potentiale, overvejende med det udenlandske/ internationale marked for øje.

Der er ikke noget kommercielt marked i Danmark som repræsentere den gruppe af skuespillere som i overvejende grad er repræsenteret på DASK. Hobbyskuespillere, freelancere og autodidakte.

En agents rolle, er grundlæggende, at være opsøgende i forhold til castings/ auditions og pitche dig til andre castere/ producerende, så du kan komme til casting og derved få en chance for at få rollen (Lukkede castings). En agent varetager også lønforhold og kontrakter i forhold til de roller du er i spil til og lander, og er din advokat og forhandler.

Hos en agent er du typisk på kontrakt, som binder dig i en periode. Som oftest indebære det, at du ikke må være repræsenteret andre steder og at alle job og lønforhold skal gå igennem din agent. En agent tager typisk 25% af den løn du modtager når du har landet en rolle, uanset hvorfra jobbet kommer. I mange tilfælde må du ikke lave ulønnet arbejde. I nogle tilfælde stiller agenten også krav til at du skal promovere dig på bestemte måder og dygtiggøre dig og tage specifikke kurser. Men agenturer er forskellige og kontrakter ofte individuelle. På DASK-online kommer vi også til at gøre det på vores måde, fordi danske forhold er specielle. Markedet og kulturen er grundlæggende anderledes.


Men hvorfor nu på DASK-online?
Der har i de seneste år været et skred i løn og kontraktforhold i forhold til skuespilleres medvirken i reklamefilm. Vi har igennem de sidste par år, og i særdeleshed indenfor de sidste par måneder haft mange forskelligartede sager fra vores medlemmer, hvor de er blevet direkte snydt. Vi kan ikke sidde dette overhørigt, da netop reklamefilmene er en fundamental indtægtskilde for den type skuespillere vi repræsenterer, og som for mange er et grundlag for at kunne tage fri fra arbejde, så netværk kan skabes i eksempelvis ulønnede kortfilm. Dette fundament forsvinder helt når kommercielle producenter underbyder markedet via opslag på facebook og som deles ukritisk via formidlingssider. Vi kan ikke stoppe denne udvikling, men vi kan bremse den. Så det gør vi!

I forlængelse af dette skal det nævnes at det ofte ikke er producenten selv der nødvendigvis gør tingene af ond vilje, men fordi de rammer der stilles fra kunden (virksomheden) ikke matcher virkeligheden.

Vi har taget en række tiltag, men nu tager vi næste spadestik. Og når vi er klar til det, kommer det næste. (2021)


Sådan gør vi fra 01-01-2019

Vi repræsenterer dig og er din advokat (hvis dette er dit ønske, ikke et krav), men ikke på kontrakt. Du kan derfor sagtens være Agentprofil med alle de andre fordele uden at være repræsenteret af os

Du er frit stillet og kan være repræsenteret på andre platforme og ved andre agenter/ bureauer, samtidigt med at du er hos os, måtte de findes. Ingen binding.

Vi tager ikke noget fee af den løn du måtte tjene, fra jobs vi skaffer dig eller som tilkommes dig andet sted fra, og vi anbefaler altid at du medvirker i kortfilm på alle niveauer, da disse er katalysatoren for dine efterfølgende jobs… også de lønnede. Grundlæggende caster agenter ikke, da agenten vil kunne påtage sig en dobbeltrolle. Vi caster dog stadig og assistere andres casting, men tager ikke procenter af din løn, hverken som caster eller agent, hvorfor vores dobbeltrolle forsvinder.

Vi kigger på din kontrakt (lønnede opgaver) inden du skriver under, og forhandler den hvis den ikke stemmer overens med god skik og praksis. Har du skrevet under, kan vi sjældent rage kastanjerne ud af ilden med derimod klæde dig på til næste gang. Send os derfor din kontrakt eller spørg ind til forhold inden underskrivelse.

Vi er ikke noget forbund eller fagforening og kan ikke stille krav til producerende om lønforhold til vores brugere. Vi er ikke en juridisk instans, men kan give en retning og bestemme hvad vi deler på vores platform, som vi allerede gør.

Vi anbefaler dig videre i systemet når vi har roller der matcher dig. Altså hvis vi synes du matcher. Det skal på ingen måde fritage dig selv for at tage initiativ og være aktiv. Jo bedre vi kender dig, desto bedre kan vi anbefale dig ind de rette steder. Så fordi du får Agentprofil i morgen er ikke ensbetydende med at vi anbefaler dig videre... Ikke før vi kender dig! Kendskab er en proces. Vi lærer dig at kende gennem dit engagement. Via din interesse og ihærdighed og via din fleksibilitet. Vi ved godt at du har arbejde, studie og evt. børn og at alt ting skal passes ind i en større sammenhæng. Vi anbefaler hvis du er den rette type, kender dit faglige niveau og har den rette indstilling.

Du er fri til at tage alle typer jobs og gøre fuldstændig som du vil. Om de er ulønnede, eller lavtlønnede. Vi er din advokat, som du kan vælge at tage i brug ;-)Sådan ansøger du!

Ansøg opslaget fra din profil eller opret en ny.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


1912 Sidevisninger