Viden om

25 års JUBIIILÆUM - ALLE profiler ned sat med 200 kr!

Vedr. Løn/ Gavekort/ Påskønnelser af statistarbejde på DASK-online


dask nyhed

Vedr. Løn/ Gavekort/ Påskønnelser af statistarbejde på DASK-online

Deadline inden d. 1. januar 2025

Vedr. Løn/ Gavekort/ Påskønnelser af statistarbejde på DASK-online

Dette er vores (DASK-online) branchevejledning omkring aflønningsforhold ved længere og kortere fiktion. (IKKE REKLMEFILM - Særskilt info)

Nedenstående er rettesnor for hvad vi antager er rimelige i forhold til de aktuelle tendenser der er i markedet lige nu (Opdateret August 2023).

Vi (DASK) er ikke budgetansvarlige eller har indblik i produktionernes budget og har intet/ eller kun meget lidt at skulle have sagt vedr. lønstørrelser eller påskønnelsers art. Men vi vejleder og anviser produktionerne.

Uanset påskønnelses art eller beløbstørrelse, er der tale om skattepligtig indkomst. Ved udbetaling af honorar har produktionsselskabet indberettelsespligten, ved påskønnelse ved gavekort er det oftest statisten selv der har indberettelsespligten.

Bemærk: Statistjobs og skuespillerjobs er to meget forskellige ting og kan på ingen måde sammenlignes eller sidestilles. Hverken deres funktion eller lønforhold. Det er meget vigtigt at skelne. Du skal også ALTID skelne mellem produktionstyper, selvom arbejdet og indsatsen ofte er den samme.

Længere fiktion (Spillefilm/ Tv-serier)
I grundreglen er statistarbejde til længere (kort) fiktion, frivilligt arbejde (Symbolsk lønnet/ eller med påskønnelse). Med frivilligt arbejde menes at hovedparten af statistjobs ikke nødvendigvis lønnes med rede penge men med en påskønnelse i form af gavekort. Her skal man skelne mellem "Honorar og påskønnelse".

Symbolsk løn er honorar. Dvs. rede penge som udbetales som B-indkomst. Symbolsk fordi den ikke rammer normen for mindstelønnen. (Typisk 500-1200 kr. for en optagedag på en 8-10 timer)

Dette er typisk honorar størrelsen hvis du medvirker som "Featured statist/ særligt fokus" eller på anden vis har en gennemgående funktion over flere dage. (Medvirker du over flere dage, anses det at være kotyme at der er honorar tilknyttet.)

Påskønnelse er typiske symbolsk gavekort eller honorar lydende på mellem ca. 250-800 kr. for en optagedag af universalværdi Bilka/ Netto/ Gogift/ supergavekort mv..

(I sjældnere tilfælde Evt. biografbilletter - Men er IKKE noget vi godtager på DASK-online. Biografbilletter hører fortiden til og har gjort det længe herinde)

Gavekort som påskønnelse gives oftest hvis du medvirker en enkelt dag og ikke har nogen gennemgående funktion

I nogle tilfælde sjældne tilfælde kompenseres du også for din transport!

Fuld forplejning ved heldagsoptagelser er et MUST under hele optagelsen!

På DASK-online formidler/ koordinerer vi KUN statistopgaver til længere fiktion som er enten honorerede eller med påskønnelse. Vi ser desværre mange gange at produktioner ikke tilbyder hverken symbolsk løn eller påskønnelser af nogen art. Disse produktioner kommer IKKE videre herfra siden. Det samme er tilfældet hvis produktionen ikke kompensere statisten yderligere, hvis det kræves at statisten har en gennemgående funktion.

Bemærk: Vi formidler og støtter gerne længere fiktionsprojekter (uden påskønnelse), hvis de kan sidestilles budgetmæssigt med kortfilm som anvist nedenfor. Men denne præmis vil altid være angivet i opslaget herfor.


Kortere fiktion (Reklamefilm, kortfilm, musikvideoer mv)
Statister i reklamefilm SKAL honoreres med rede penge/ honorar (Ikke påskønnelse)
Hvis reklamen skal vises i TV, skal du som statist have mindst 1000 kr. (op til 3000)
Hvis den kun vises online, skal du som statist have mindst 500 kr. (op til 1500)

Bemærk: Er du skuespiller/ medvirkende i en reklamefilm skal du være særligt opmærksom på kontraktens udformning og ordlyd. (Som statist er denne mindre vigtig, da din synlighed er begrænset. Som skuespiller er dette en helt anden sag!)

Læs her hvordan vi vejleder filmproducerende i lønforhold ved ansættelse af skuespillere i reklamefilm

Kortfilm/ musikvideoer (Dummyreklamer)
Disse produktioner har ofte intet budget hvorfor medvirken er helt frivilligt. Du skal dog her som min. have fuld forplejning og gerne en kopi af det færdige produkt.

Uanset produktionstype skal du have en kontrakt på dit udførte arbejde, også selvom det er helt frivilligt. Kontrakten er langt hen ad vejen den eneste dokumentation du har. Vi anbefaler altid, at du tager et billede af den kontrakt du udfylder og aflevere, mm. du får en kopi med eller har modtaget den i forvejen

Bemærk: I opslag på DASK-online angiver vi altid beløbets størrelse på honorar eller påskønnelse, så du kender præmissen inden du ansøger. Har du ikke lyst eller mulighed for at ansøge på den anviste præmis, bedes du ikke søge.Sådan ansøger du!

Ansøg opslaget fra din profil eller opret en ny.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


2436 Sidevisninger