Kursus og uddannelse: (NYT!) On-Going filmskuespillertræning for Agentprofiler


dask nyhed
dette opslag på Facebook

(NYT!) On-Going filmskuespillertræning for Agentprofiler

Deadline inden d. 1. januar 2022

(NYT!) On-Going filmskuespillertræning for Agentprofiler


Vi starter nu et nyt koncept op for vores Agentprofiler, som løbende kan/ skal dygtiggøre dem og synliggøre dem for os (DASK), for hinanden, vores mange producerende og brugere på DASK-online

En væsentlig del af vores koncept for Agentprofilerne er synligheden og den direkte kontakt til de producerende. Producerende kan finde vores Agentprofiler direkte fra forsiden og kontakte dem direkte i forhold til castings eller jobs.

Vi (DASK) anbefaler også vores Agentprofiler direkte til filmproducerende i det omfang de matcher roller, og hvor vi ud fra vores kendskab til dem, vurdere at de er dygtige nok.

Nu ligger vi et lag på, hvor de kan vise hvad de kan via en række opgaver som vores Agentprofiler kan vælge at løse, hvis de har tiden og finder opgaven spændende. Alt sammen noget, som skal øge vores kendskab og faglighed til den enkelte.

Konceptet bliver implementeret i det eksisterende koncept for agentprofiler og kommer ikke til at koste ekstra

Vi har haft stor succes med vores andre koncepter med online filmskuespillerskole (2007-2019) og med vores CastSelv DM (2013-2020) og ikke mindst vores selftapekonkurrence “Top of mind” (2020-2021). - og dette bliver også en naturlig forlængelse af vores DNA uddannelse (2014-2021)

Nu kombinere vi vores koncepter i et samlet koncept.


Sådan er formatet

Vi har over en årrække udviklet vores CastSelvsystem, så vi kan varetage en komplet casting online. Vores koncept her tilpasses sådan at det er det system vi her anvender til formålet, som vi har gjort ved tidligere konkurrencer eksempelvis.

Hver måned (Med undtagelse af december og juli) vil vi offentliggøre en selftapeopgave som vores Agentprofiler til hver en tid kan tilgå og løse, som det passer ind. Hver opgave vil blive beskrevet under “Kurser” ved deres profil.

Der vil efter 3 måneder hele tiden være 3 forskellige opgaver åbne til at løse.

Hensigten med opgaverne er at man arbejder med dem løbende og laver opgaverne gentagende gange. Man er aldrig færdig med en opgave. Formålet med opgaverne er, at det hele tiden er noget man arbejder med.

Agentprofilernes opgaveløsninger vil blive synlige at tilgå for vores over 30.000 brugere og producerende, ganske som deres profiler er direkte tilgængelige på vores forside og i skuespillerdatabasen

Nu vil det fremadrettet være muligt for vores agentprofiler (løbende) at vise hvad de kan og ikke blot vise deres profiler frem.

Der vil være mulighed for den enkelte at få en masse spejling fordi man kan tilgå andres løsning på opgaven.
Samtidig giver vi vores agentprofiler en boldbane at træne på, løbende som det passer den enkelte.

Hvis vi skal kunne vurdere og anbefale den enkelte af vores agentprofiler, skal vi kende deres faglige niveau.


Hvorfor

Vores største udfordring siden vores start i 1999 er, at 95% af vores brugere ikke regelmæssigt dygtiggøre sig. Det vil sige er opsøgende på kurser, løbende laver frivilligt teater eller medvirker i kortfilm eller skaber deres egne ting. Alt sammen en forudsætning for at lande de lidt større roller, når de byder sig.

Årsagerne kan være mange, men de fleste har travlt med livet og prioritere ikke nødvendigvis skuespillet som deres højeste. Nogle har ikke råd, eller prioritere ikke pengene til det og andre igen har en måske lidt urealistisk tilgang til hvad det kræver at lande en rolle og til hvad det vil sige at være/ blive skuespiller.

Dertil har vi søsat en lang række forskelligartede initiativer gennem årene, som har påvirket denne indstilling og indsats hos mange, men langt fra nok.

Og lad det være sagt med det samme, du bliver ikke skuespiller eller lander gradvis større roller hvis du ikke hele tiden arbejder på at forbedre dig/ dit spil. Dette er en on-going proces, som aldrig stopper. Hvis du vil blive bedre, skal du aktivt gøre noget hele tiden.

Du kan være nok så rigtig til rollen, men hvis du ikke er dygtig nok kommer du ikke videre.

Mål
Vores sigte er at udvikle dig i dit tempo og få dig i job. Det kan vi kun hvis vi ved hvad du kan og vi kan vise andre hvad du kan. At have en profil er et vigtigt led i denne proces, men kun et led. Tingene hænger sammen og kan ikke stå alene.

Vi repræsenterer i 99% af tilfældene utrænede, upcommings, freelanceskuespillere og autodidakte. Det er den gruppe vi gerne vil have flere led opad karrierestigen. Med det stigende produktionsniveau der er i Danmark med mange internationale produktioner vil der i årene frem være et marked for denne gruppe af skuespillere, hvis de er dygtige.

Vores sigte er at sende dygtige skuespillere på opgave og at filmproducerende henvender sig til os når de vil et niveau op, derfor dette initiativ.

Sammenkoblet med vores DNA uddannelse og agentprofilerne har vi et komplet kredsløb, hvor vi kan fagne de fleste på forskellige niveauer og rykke dem i deres tempo.

Vores OnGoing filmskuespillertræning påtænkes at starte til Oktober med den første opgaveSådan ansøger du!

Ansøg opslaget fra din profil eller opret en ny.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


1127 Sidevisninger