Andet

Hele 9 studerende gennemfører 5 års skuespilleruddannelse (DNA)


dask nyhed

Hele 9 studerende gennemfører 5 års skuespilleruddannelse (DNA)

Deadline inden d. 1. januar 2026

Hele 9 studerende gennemfører 5 års skuespilleruddannelse (DNA)

Det er næppe gået mange forbi at vi tilbage i 2017 opstartede vores egen Autodidakte Skuespilleruddannelse, efter at have eksperimenteret med et format fra 2014. (DNA - Den Nye Autodidakte)


Vi hylder dem der fylder!

DNA har den udsøgte ære, at kunne hylde hele 9 studerende som runder deres 5. år på DNA.

- Alexander Leo Christiansen
- Natasha Kiskov Møller
- Martin Arnold Agersnap
- Tina Grønlund
- Lysser Kirstine Andersen
- Yvonne Andersen
- Anna Christine Bauer
- Andrea Grønlund Mogensen
- Pernille Egholm


Det er en enestående bedrift, og gør os stolte, helt ind i sjælen. At være en del af DNA i så mange år, med sådan en vedholdenhed, standhaftighed og målrettethed er i sandhed fantastisk.

Når vi over så lang en periode følger vores studerende får vi et enestående kendskab til hinanden som er meget værdifuldt. Vi glædes også ved at vores studerende heller ikke stopper efter deres 5. år, men fortsætter på deres 6. år.

Vi har dog her besluttet at deres rolle i DNA bliver en anden fremadrettet.

Vores studerende her kan fortsætte med at følge gruppen/ opgaverne/ arrangementerne som de plejer, men har ikke længere den mødepligt som de har haft i 5 år (Min. et ugentligt indtjek i vores gruppe) De er fritstillet.

Vores studerende kan noget meget forskelligt og vi vil derfor også tildele dem nogle forskellige roller i de fremtidige DNA grupper, men også på DASK-online generelt.

Vores 9 studerende vil så længe de er en del af DNA fremadrettet også modtage en gratis Agentprofil

Vi hylder dem der fylder og takker for en 5 årig indsats og berigelse og ser frem til nye år i en anden rolle

TAK ;-)



Sådan ansøger du!

Ansøg opslaget fra din profil eller opret en ny.



Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


2132 Sidevisninger