Viden om

25 års JUBIIILÆUM - ALLE profiler ned sat med 200 kr!

Kurser - Hvad er værdien af et kursus?


dask nyhed

Kurser - Hvad er værdien af et kursus?

Deadline inden d. 1. januar 2026

Kurser - Hvad er værdien af et kursus?

Hører du til gruppen af superambitiøse skuespillere, som er kursusjægere? Som søger det næste fix, den næste inspiration, det nye drive. Eller plukker du nøje ud efter, hvad økonomien tillader, og sparer op til noget bestemt... Kender du dig selv, dine mangler og dine styrker? Ved du, hvad du skal forbedre, men også hvad du skal genopfriske?

Vi har masser af kursusaktiviteter her på DASK-online, men hvad er for dig, hvad skal du vente lidt med... men vigtigst, hvordan vælger du?

Et kursus er aldrig bare et kursus; det skal man have for øje. Uanset om du vælger herfra DASK-online eller et andet sted ude i virkeligheden eller online, er et kursus en del af din udvikling. I fremdrift, videre mod det næste.

Et kursus kan sammenlignes med en kur, eksempelvis en slankekur.

Der er mange grunde til, at slankekure ikke virker eller kun har en meget begrænset effekt. Det skyldes grundlæggende, at man ikke har sat sig ind i, hvad det er for en kur, inden man starter, men også at man skal følge kuren stramt og fortsætte den, når det planmæssige forløb slutter... ellers tager man vægten på igen! Sådan er det også med kurser! Giver denne sammenligning mening?

Hvad får du ud af et kursus? Hvordan er dit mindset inden, under og efter? Et kursus har tre faser, som alle er vigtige for, om du føler, du får noget ud af kurset, og om dit "vægttab" bliver permanent og en del af din livsstil fremadrettet.

Fase 1 (Overvejelser/forberedelse)
Gør dig grundige overvejelser omkring, hvorfor du vælger netop dette kursus. Er det for at lære noget nyt eller for at få genopfrisket noget gammelt? Begge dele er meget værdifulde.

Mange har en tendens til at vælge noget helt nyt, men her skal man være indstillet på, at helt ny viden ikke lagres på samme måde som viden, der bygger på et eksisterende grundlag. Al læring handler om at bygge videre på det, man allerede ved. Dette kaldes "zonen for nærmeste udvikling".

Uanset kursets art, form og længde, vil det være meget fornuftigt at forberede sig på forhånd, uanset om det drejer sig om ny eller gammel viden. Læs op på det. Er det en ny teknik, ny metode eller en anderledes tilgang? Find information om det, så du er bedre rustet, og dine forventninger er bedre afstemt. Lav research på underviseren, metoden, teknikken. Din kursusoplevelse vil blive meget bedre, hvis du forbereder dig mentalt på forhånd.

Hvis der udleveres materiale forud, forbered det. Men ikke for meget, så du bliver låst. Det skal altid være en balancegang.

Er det gammel viden, læs op på gamle noter. Det er faktisk okay at være foran, og det er ofte bekræftende at få gentaget noget, man ved, sagt med andre ord, end dem du har hørt før. Kan du genkende det? Jo mere du ved på forhånd, desto mere får du med dig bagefter, fordi der er plads til at bygge videre.

Fase 2: Kurset
Hvad du kan tage med derfra, bestemmer du helt selv. Det er altid din egen indstilling, der er afgørende for, hvor meget du tager med tilbage.

Hvis du ikke er forberedt, hvis du ikke er frisk, eller hvis andre ting fylder i dit hoved, vil det gå ud over din oplevelse af kurset.

Du skal være parat til at modtage. Mød op i god tid, vær udhvilet. Tag ja-hatten på. Det lyder banalt, men unødvendigt stress kan fjerne fokus fra kurset og den viden, du skal modtage. Dit stressniveau påvirker også underviseren og dine medkursister. Det kan være direkte skadeligt, hvis folk kommer for sent eller beklager sig over, at de ikke nåede bussen, og pointer skal gentages, fordi nogle ikke er klar, når de skal være det. Gør dit for at være klar.

Tag noter eller stikord i det omfang, det er muligt undervejs, men vigtigst af alt: tag noter bagefter. Dine refleksioner er det, du tager med videre. Du skal ikke være bekymret for, at der er noget vigtigt, du glemmer. Det, du glemmer på kort sigt, har ikke været vigtigt – ikke en naturlig del af din "zone for nærmeste udvikling". Men hvis der går lang tid, før du skriver dine noter, vil du glemme dem. Så sørg for at få dine noter eller refleksioner nedskrevet. Når du skal repetere senere, kan de virke som et flashback til kurset... Og så har du fået fuld valuta for pengene.

Mange har en tendens til at tage noter undervejs, men hvilket formål tjener noterne egentlig? Hvis du tager mange noter undervejs, fjerner du bare fokus fra det, der foregår lige nu, og går glip af det næste. En note i nuet skal derfor være en kort strøtanke, en idé... en tilføjelse eller en hurtig refleksion til noget af det, der bliver sagt eller præsenteret. Dine noter bør du sammenskrive bagefter som et lille referat.

Overvej eventuelt at lave et videoreferat, som du kan afspille ved lejlighed... og lytte til. Har du tænkt over det?

Måske, hvis man organiserede det sådan, at man kunne læse andres noter eller se andre medkursisters videoer? Alt dette, som man trods alt måtte have misset, er sikkert blevet bemærket af andre. Perspektivet bliver under alle omstændigheder bedre, fordi vi nu engang har forskellig baggrund og prioriterer informationer forskelligt.

Tag ja-hatten på... Uanset om det er ny viden eller "gammel" ny viden, vil du altid møde viden, du kender. Den optimale læringssituation er, hvis kun 20 procent af den samlede viden, du modtager, er ny; hele 80 % skal være gammel viden (på nye måder) – hvis der er mere end det, vil det ikke blive absorberet alligevel. Det kan påvirke alt andet. Er du derfor ny i faget, er din fase 1, som er beskrevet her, ekstra vigtig.

Mange gange kan du have været på et kursus, hvor din første tanke er, at du intet fik ud af det, fordi du vidste det hele. Måske vidste du endda mere end underviseren? Tænk mere på det som en bekræftelse af, at din viden og indsigt er korrekt. Når noget, du ved, bliver gentaget af en anden i en anden sammenhæng og kontekst, giver det en ny dimension til din viden. Viden og læring er gentagelse på gentagelse. Du lærer ikke noget af at gøre eller høre ting en gang. Hvilket fører os til fase 3.

Fase 3
For at få noget ud af kurset, skal du træne det, du har gennemgået her, hvis der har været fysiske øvelser, men også løbende læse op på teorien, læse dine egne/andres noter og se dit videoreferat.

Ellers forsvinder det lært og bliver en del af dit passive system, som du skal bruge tid på at aktivere igen, før du kan gøre brug af det. Jo flere ting du har aktiveret, desto mere parat er du til rollen, når den kommer.

Du ved ikke, hvornår rollen kommer, men når den gør, er det ærgerligt, hvis du ikke er parat til den, fordi alt det, du har lært på dine kurser, ligger langt tilbage i hukommelsen og ikke er tilgængeligt i frontallapperne.

Jeg håber, dette har givet dig et andet perspektiv, eller at jeg blot har bekræftet det, du allerede vidste ;-)

Hvis du har læst helt herned, er du en af de få, der gider tage sig tiden... Så skulle du overveje vores DNA-uddannelse, da du er af den rette støbning! ;-)Sådan ansøger du!

Ansøg opslaget fra din profil eller opret en ny.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


632 Sidevisninger