Viden om

Kortfilmkonkurrencen WTA søger sponsorer - En du kender?

Eksempel på udvælgelsesprocessen af statister


dask nyhed

Eksempel på udvælgelsesprocessen af statister

Deadline inden d. 1. januar 2025

Eksempel på udvælgelsesprocessen af statister

Allerførst tak fordi du er på DASK-online og tak fordi du søger de jobs vi har og viser os at du er aktiv. Det er nemlig forudsætningen for overhovedet at få job i den sidste ende. (Det har vi skrevet mange artikler om, her under "Viden om"

Vi omskriver her et ældre opslag som vi tidligere har haft på siden, fordi mange spørger ind til hvordan udvælgelsen af statister foregår og hvilke tanker vi gør os i den forbindelse. Vi har ved flere lejligheder afholdt Zoomkonferencer om netop dette tema.

Det er vigtigt at kunne forholde sig til, så man i den anden ende ikke bliver helt så skuffet hvis man ikke vælges til... som jo ofte for nogle kan være tilfældet. Men der er mening med galskaben, selvom det kan virke uretfærdigt nogle gange!

Når du har læst opslaget her, kan du overveje hvilken symbolik billedet med perlerne har i denne sammenhæng ;-)

- Viden om, er forståelse for -


Tidligere opslag

I skrivende stund (December 2018) er vi ved at finde en lille håndfuld statister til en Valgtrailer for Tv2. Den proces vi er igennem her, er grundlæggende meget kendetegnende for alle lignende processer, så derfor bruger jeg den som et eksempel.

Tilbage i oktober (2018) fik vi henvendelse om hvorvidt vi kunne finde nogle statister til en Valgtrailer til Tv2. Det kunne vi naturligvis godt.

Da vi fik de endelige anvisninger om tid og sted og andre praktiske forhold lavede vi et opslag som folk kunne tilmelde sig hvis de kunne efter de givende anvisninger... Nu engang som opslag plejer at være.

I løbet af ugen tikkede der 130 tilmeldinger ind til opslaget. Vi skulle bruge 20 forskellige ca. 10 mænd og 10 kvinder der repræsenterede et bredt udsnit af den danske befolkning med stemmeret. I løbet af ugen blev antallet reguleret til kun at være 12. (Det sker ofte, hvorfor vi aldrig skynder os at booke 20... for så at skulle afmelde folk. Det er sjældent en god tjans)


Nu står vi så og skal vælge 12 til og 118 fra. Men hvem lander så rollen?

Vi skal bruge et par helt unge, et par i midt tyverne, et par i 30erne, 40erne og 50erne og et par 60+. Samtidig skal vi kigge på lidt diversitet af typer, hårfarve, højde og vægt og etnicitet.

Ud af vores 130 ansøgere er de 70 i alderen 60+, 45 kvinder og 25 mænd og vi skal bruge en af hver køn.

Men hvem falder valget så på. Hvilke overvejelser gør vi her?

I denne sammenhæng betyder erfaringsniveau ikke det store. (Statisterfaring betyder noget, hvis du har en gennemgående funktion)

Hvilke typer vi vælger afhænger af den øvrige sammensætning af statister.

Eftersom vi ikke har helt så stor konkurrence om pladserne i de andre aldersgrupper findes de først, hvorefter vi finder 60+ erne som de sidste.

Har vi valgt nogle høje, slanke... eller nogle mindre buttede, finder vi nogle andre typer blandt de ældre. Billedet i den sidste ende skulle gerne vise denne diversitet. Det er vores opgave at tage højde for dette i vores udvælgelsesproces.

I vores prioritering tager vi også højde for om folk har en betalende eller en gratis profil. Her tilgodeser vi de der har en betalende profil i så fald de er rigtige til rollen, men vores gratis profiler er også vigtige i denne sammenhæng som kan supplere så vi har den rette diversitet.

Dit geografiske bosted på landkortet har også betydning for vores prioritering. Til en opgave som denne, med blot 4 timer på set, vil vi næppe vælge nogle der ikke kommer fra KBH. I vores opslag skriver vi altid hvor og i hvilket område optagelser finder sted, og det er også udgangspunktet for vores prioritering.

Du kan godt komme i betragtning fra Falster eller Nordjylland, men det er oftest kun på opgaver med flere statister og en løsere kompleksitet. Det er bare lettere at aflyse en der bor 20 minutter væk, end en dagsrejse... Skulle dette blive tilfældet - Og det hænder desværre ofte at der i sidste øjeblik sker tilpasninger af tid og antal. Så her er det ude af vores hænder.

Erfaringsniveau har som sagt ikke noget af betydning, men vi forsøger altid at sammensætte et hold der består af mere garvede og enkelte nye. Vores opgave er hele tiden at introducere nye, da vi har brug for denne udskiftning. Det er altid en balancegang.

Vi ønsker ikke at sende 12 nybegyndere af sted, da det vil afføde mange spørgsmål på optagelserne som produktionen ikke har tid til. Specielt ikke til denne type af produktion som i dette tilfælde har en varighed af 4 timers optagelse.

En stor del af dem vi sender på optagelse, er ofte også nogen vi har kendskab til fra tidligere produktioner. Vi skal i høj grad kende til folks stabilitetsniveau og ageren på set. Udebliver folk, kommer folk for sent, brokker folk sig unødvendigt mv. er det ikke folk der prioriteres en anden gang. Ikke at de ikke kan komme på job igen, men de er ikke de første der kontaktes.

HUSK på, vi (DASK) vurderes jo på hvem vi sender på opgave. Løser vi ikke opgaven får vi ikke den næste, så vi vælger nøje vores folk. (Netværk)

Du vil sikkert opleve fra os, men også fra andre statistkoordinatorer at du kontaktes med det næste job, efterfulgt af det næste job også videre. (indirekte jobs) Det er fordi man jo så kender dig og kan vide sig sikker på dig. Så hvis du passer ind i det komplekse billede blandt alle andre har man en tilbøjelighed til at vælge dig til og andre fra. Derfor vil du helt sikkert møde mange af de samme folk på optagelser igen og igen... selvom statistkoordinatoren kunne vælge blandt mange andre!

Er der så en periode, hvor du ikke har tid og gentagende gange må takke nej til opgaver er der andre der kommer frem i køen. Ikke at du på nogen måde bliver blacklistet, men der er bare andre der bliver kontaktet før dig. Har man derfor været væk en periode, skal man indstille sig på at skulle værne sig endnu mere med tålmodighed.

Vi ville gerne give jobs til alle, men sådan er verden desværre ikke... Vi skønner at vi giver/ formidler omkring 10.000 jobs/ opgaver hvert år. Men med over 30.000 profiler giver det sig selv, og sol og vind fordeles ikke ligeligt, selvom det ville være optimalt i den perfekte verden...

Håber det gav lidt afklaring på nogle forhold ;-)Sådan ansøger du!

Ansøg opslaget fra din profil eller opret en ny.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


1132 Sidevisninger