Viden om

Kortfilmkonkurrencen WTA søger sponsorer - En du kender?

Sådan får du en skuespilleragent via DASK-online!


dask nyhed

Sådan får du en skuespilleragent via DASK-online!

Deadline inden d. 1. januar 2025

Hvilket formål tjener Agentprofilerne på DASK-online og hvad gør dem særlige?

Efter vores Zoom konference med skuespilleragent "Anne Ellemann" fra Agenturet "Teamplayers" (23/3-2023) opdatere vi vores skriv om vores (DASKs) rolle som Agentur.


Som noget helt nyt pr. 01-01 2019 indførte DASK-online Agentprofilen for at vi kunne repræsentere dig som din skuespilleragent. En mulighed du ikke har nogen andre steder, da muligheden for en skuespilleragent kun foreligger for skuespillere med godkendt uddannelse eller som har haft et gennembrud af en eller anden art, oftest indenfor filmens verden.

Hvorfor og hvad det betyder kan du læse mere om her:


Om Agenture

Der er i Danmark ikke nogen agentkultur, som du ser mange steder i udlandet, dertil er det danske marked alt for lille og opgaverne for få. Den agentkultur der dog findes i Danmark og som har blomstret de seneste år, henvender sig til eliten af danske skuespillere eller shooting stars (upcommings) som har bevist deres potentiale, overvejende med det udenlandske/ internationale marked for øje.

Der er ikke noget kommercielt marked i Danmark som repræsentere den gruppe af skuespillere som i overvejende grad er repræsenteret på DASK. Hobbyskuespillere, freelancere og autodidakte.

En agents rolle, er grundlæggende, at være opsøgende i forhold til castings/ auditions og pitche dig til andre castere/ producerende, så du kan komme til casting og derved få en chance for at få rollen (Lukkede castings). En agent varetager også lønforhold og kontrakter i forhold til de roller du er i spil til og lander, og er din advokat og forhandler i alle led, også under produktionen.

Hos en agent er du typisk på kontrakt, som binder dig i en periode efter aftale. Som oftest indebære det, at du ikke må være repræsenteret andre steder (I samme land/ men genre med udenlandske partnere som arbejder sammen) og at alle job og lønforhold skal gå igennem din agent. Også de job som Agenten ikke er en direkte del af. En agent tager typisk 12-15% af den løn du modtager når du har landet en rolle, uanset hvorfra jobbet kommer. I mange tilfælde må du ikke lave ulønnet arbejde. I nogle tilfælde stiller agenten også krav til at du skal promovere dig på bestemte måder og dygtiggøre dig og tage specifikke kurser. Men agenturer er forskellige og kontrakter ofte individuelle.

Du skal have et vist niveau og potentiale, ellers vil det eksisterende marked ikke røre dig med en ildtang. Det er jo en forretning og din agent skal kunne se en investering i at bruge tid på dig. Du er produktet ;-)

Markedet og kulturen i udlandet er grundlæggende anderledes, og du må aldrig lave denne sammenligning. Danmark er et lille land med relativt få produktioner og mindre projekter. For at få skala på arbejder skuespilleragenturer på at få skuespillerne til udlandet, hvor skuespillerne på egen hånd ikke har en chance uden en agent.

På DASK-online kommer vi også til at gøre det på vores måde, fordi danske forhold er specielle og fordi du sikkert har arbejde eller studie, familieliv mv. som også skal gå op i en højere enhed.


Men hvorfor "Agentrepræsentation" på DASK-online?

Der har i de seneste år været et skred i løn og kontraktforhold i forhold til skuespilleres medvirken i reklamefilm. Vi har igennem de sidste par år, haft mange forskelligartede sager fra vores medlemmer, hvor de er blevet direkte snydt. Vi kan ikke sidde dette overhørigt, da netop reklamefilmene er en fundamental indtægtskilde for den type skuespillere vi repræsenterer, og som for mange er et grundlag for at kunne tage fri fra arbejde, så netværk kan skabes i eksempelvis ulønnede kortfilm. Dette fundament forsvinder helt når kommercielle producenter underbyder markedet via opslag på facebook og som deles ukritisk via formidlingssider. Vi kan ikke stoppe denne udvikling, men vi kan bremse den. Så det gør vi!

Har du en agentprofil hos os, er vi din advokat UANSET hvor jobbet kommer fra. De jobs der kommer fra os, har vi tjekket op på i forvejen så her skulle der helst ikke være slinger i valsen. Men vi tager også din sag hvis du tilgår jobbet fra andre platforme eller facebook. Her er det dog vigtigt at du læser vores vejledninger så du ikke ender med håret i postkassen. Vi kan helt sikkert hjælpe dig, men ikke trylle en dårlig oplevelse tilbage. Vi skal forebygge dem og ruste dig ;-)

I forlængelse af dette skal det nævnes at det ofte ikke er producenten selv der nødvendigvis gør tingene af ond vilje, men fordi de rammer der stilles fra kunden (virksomheden) ikke matcher virkeligheden.


Sådan gjorde vi fra 01-01-2019 og fortsætter med at gøre i 2023

- Vi repræsenterer dig og er din advokat (hvis dette er dit ønske, ikke et krav), men ikke på kontrakt. Du kan derfor sagtens være Agentprofil med alle de andre fordele vi giver uden at være repræsenteret af os (valget er dit)

- Du er frit stillet og kan være repræsenteret på andre platforme og ved andre agenter/ bureauer, samtidigt med at du er hos os, måtte de findes. Ingen binding.
(Det er faktisk vores anbefaling at du breder dig)

- Vi tager ikke noget fee af den løn du måtte tjene, fra jobs vi skaffer dig eller som tilkommes dig andet sted fra, og vi anbefaler altid at du medvirker i kortfilm på alle niveauer, da disse er katalysatoren for dine efterfølgende jobs… også de lønnede.

- Har du en Agentprofil hos os i 12 sammenhængende måneder giver vi dig faktisk en forsikring for job. (Læs omkring vores jobforsikring ved din profil under "Viden om")

Grundlæggende caster agenter ikke, da agenten vil kunne påtage sig en dobbeltrolle. Der skal skelnes klart. INGEN Castere tager eksempelvis procenter af din løn.

Vi caster dog stadig og assistere andres casting, men tager ikke procenter af din løn, hverken som caster eller agent, hvorfor vores økonomiske dobbeltrolle forsvinder.

- Vi kigger på din kontrakt (lønnede opgaver) inden du skriver under, og forhandler den hvis den ikke stemmer overens med god skik og praksis. Har du skrevet under, kan vi sjældent rage kastanjerne ud af ilden med derimod klæde dig på til næste gang. Send os derfor din kontrakt eller spørg ind til forhold inden underskrivelse.

- Vi er ikke noget forbund eller fagforening og kan ikke stille krav til producerende om lønforhold til vores brugere. Vi er ikke en juridisk instans, men kan give en retning og bestemme hvad vi deler på vores platform, som vi allerede gør. Vi stiller rammer for dig og dem der benytter vores system.

- Vi anbefaler dig videre i systemet når vi har roller der matcher dig. Altså hvis vi synes du matcher. Det skal på ingen måde fritage dig selv for at tage initiativ og være aktiv.

Jo bedre vi kender dig, desto bedre kan vi anbefale dig ind de rette steder. Så fordi du får Agentprofil i morgen er ikke ensbetydende med at vi anbefaler dig videre... Ikke før vi kender dig! Kendskab er en proces. Vi lærer dig at kende gennem dit engagement. Via din interesse og ihærdighed og via din fleksibilitet. Vi ved godt at du har arbejde, studie og evt. børn og at alt ting skal passes ind i en større sammenhæng. Vi anbefaler hvis du er den rette type, kender dit faglige niveau og har den rette indstilling.

Hertil tager vi pr. 1/8 2022 et nyt initiativ med vores On-Going Filmskuespillertræning (Se kurser) og kommer med et nyt format i april 2023.

- Du er fri til at tage alle typer jobs og gøre fuldstændig som du vil. Om de er ulønnede, eller lavtlønnede. Vi er din advokat, som du kan vælge at tage i brug ;-)Sådan ansøger du!

Ansøg opslaget fra din profil eller opret en ny.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


1297 Sidevisninger