Andet

Hvad er det bedste ved vores DNA uddannelse? - Vi spurgte vores brugere


dask nyhed

Hvad er det bedste ved vores DNA uddannelse? - Vi spurgte vores brugere

Deadline inden d. 1. januar 2025

Hvad er det bedste ved vores DNA uddannelse? - Vi spurgte vores brugere

Som et spørgsmål i årets store fede julekonkurrence stillede vi spørgsmålet til vores deltagere:

Som du jo godt ved så har vi siden 2017 jo haft vores helt egen online skuespillerudannelse her på DASK-online, som vi kalder “DNA” (Den Nye Autodidakte Skuespilleruddannelse)? Når du læser vores uddannelsesbeskrivelse igennem (under kurser), hvad hæfter du dig særligt ved? Nævn de (mindst en) ting du synes særligt godt om ved vores uddannelse. (Der er ingen forkerte svar i denne runde).

Overordnet var de mest populære svar de følgende:

Fleksibilitet og Selvbestemmelse
- Muligheden for at tilpasse uddannelsen til egen hverdag og tidsplan.
- Frihed til selv at bestemme studietempo og involveringsniveau.
- Ingen faste mødetidspunkter, mulighed for at studere og arbejde samtidigt.
- Uddannelsen kan tilpasses individuelt, både i indhold og varighed.

Online format og Geografisk uafhængighed
- Uddannelsen er online, hvilket gør det muligt at deltage uanset geografisk placering.
- Ingen nødvendighed for transport, hvilket giver adgang for alle uanset beliggenhed.

Netværk og social interaktion
- Skabelsen af et netværk blandt studerende spredt over hele landet.
- Muligheden for at møde andre studerende både online og fysisk.
- Værdien af det sociale fællesskab og mulighederne for at deltage i fysiske arrangementer.

Selvstændighed og personlig udvikling
- Værktøjer og ressourcer til selvstudie og personlig udvikling.
- Mulighed for selv at forme og skabe sin uddannelse.
- Fokus på selvrefleksion og at blive dygtigere på egne præmisser.

Praktisk anvendelse og branchekendskab
- Branchekendskab og relevans for den professionelle verden.
- Anvendelse af skuespillerteknikker og markedsføring i praksis.

Fysiske møder og aktiviteter
- Integration af fysiske kurser og workshops.
- Værdien af fysiske møder og træf til at supplere den online del af uddannelsen.


Vi fik følgende svar fra vores brugere:

- Jeg kan godt lide at man selv har så meget at sige ift. hvordan man fordeler sin tid på uddannelsen.

- At du bestemmer selv hvor lang tid du ønsker at være en del af uddannelsen. I giver eleverne en masse muligheder for opgaver og øvelser, du kan løse selv, eller sammen med dine holdkammerater. Både online og fysisk.

- Jeg hæfter mig særligt ved, at man selv bestemmer sit studietidspunkt og aktivitetsniveau.

- Det jeg synes meget godt om er den frihed DNA-Uddannelsen giver, begge veje. Du skal ikke bruge tid på transport, du skal bare logge på online, du er på en måde din egen lærer, du er med til at forme og skabe din uddannelse i selskab med andre der har samme passion som du har. Du får vejledning, hjælpemidler / værktøjer du kan bruge så tossede du vil. Og det jeg hæfter mig stærkest ved er det netværk man skaber ved at studerer med andre spredt ud over DK (og yderligere).

- Man kan gå på uddannelsen selvom man arbejder. Man kan møde andre skuespillere studerende både gennem nettet og udenfor. Den er billig. Man øver sig og bliver bedre.

- Jeg kan lide der er en værktøjskasse med øvelser, motivation , inspiration mm. Der er altid noget at arbejde med.

- Ingen faste mødetidspunkter

- Der er værktøjer og redskaber. Det giver branchekendskab og netværk.?Den er fleksibel og kan tilpasses individuelt.

- At uddannelsen foregår så den kan passes ind i en ellers travl hverdag.

- At det kan gøres derfra, hvor du er - både fysisk og ift. kalenderen. At man er et fællesskab. At man kan dygttiggøre sig.

- Det er fedt at DNA er online, så alle kan være med uanset geografi og daglige schedule (fx fuldtidsarbejde eller familie).

- Netværk

- Jeg lægger især mærke til det positive i at man kan deltage upåagtet hvor man bor, den individuelle dygtiggørelse, og at folk bliver ved i mange år dvs. at konceptet med fjernundervisning virker. Jeg synes dog at der i teksten er nævn frivillighed for mange gange. Selv om mange kan administrere sin arbejdsindsats og holde sig i gang på trods af manglende fysisk fremmøde, kan det opfattes som om at man bliver overladt til sig selv, og det gør man jo ikke. At DSB er nævnt er genialt! Det er et super godt udtryk som sammenfatter ALT!

- Jeg synes at det er mega fedt at DNA giver mulighed for at få en uddannelse indenfor skuespil uden at man skal betale transport. Mega nice at man kan være derhjemme. Det er så smart at man samtidig kan passe andet fuldtidsstudie!!! Generelt er det bare et mega fedt princip, som bør benyttes;)

- 1) Online skuespilleruddannelse, men med fysisk tilkoblingsmulighed 2) En værktøjskasse med øvelser, inspiration og motivation 3) En skuespilleruddannelse på egne præmisser

- Noget at det der tiltaler mig er at du kan selv passe uddannelsen ind i din hverdag og arbejde sammen med nogen som har samme ambitions niveau og tid som sig selv.

- Jeg syntes specielt at vores DNA TRÆF, er noget af det bedste, da vi ses fysisk, da vi havde en hel weekend på kolding friskole, det står fortsat, i min hukommelse som noget af det bedste i de fem år jeg har været med, det var vildt alt det vi lærte på de dage, omkring håndtering af våben vores uhyggelige optagelser, Lysser undervisning, jamen altså kunne blive ved. Og glæder mig at der bliver mere fysisk aktivitet også fremover.

- En vigtig ting med denne skuespilleruddannelse, er at det er en selv, der sætter tempoet og prioriterer i hvilket omfang man er deltagende og derfor helt selv bestemmer hvilket udbytte man får.

- Især at det giver en værktøjskasse af øvelser, inspiration og motivation til at blive bedre til det, jeg allerede kan, og det jeg gerne vil udforske

- Branchekendskab og netværk

- DNA giver både mulighed for fysisk og online øvelser og opgaver. Man bestemmer også selv, hvad uddannelsen skal indeholde. Man bestemmer selv, hvor længe man ønsker at være en del af uddannelsen.

- Dna er i sær god fordi: - Den er online, og uden faste mødetider - der er mulighed for at møde sine studiekammerater - Den kan tilpasses ens eget niveau

- Jeg synes godt om at man kan tage uddannelsen uanset hvad man beskæftiger sig med i livet fordi den er online og ikke bindende. Jeg synes også om at man får tilknyttet det sociale netværk i branchen.

- Jeg synes godt om at der også er mulighed for fysiske møder så det hele ikke kun er online

- Den er online bestemmer selv hvor meget tid du vil bruge og hvornår, og hvad den skal indeholde

- Bidet især mærke i : Selftape - Showreels - Egenproduktioner Er et af de mange områder man kommer igennem. Som jo er super vigtigt ?

- Jeg hæfter mig særligt ved, hvor fleksibel uddannelsen er. Hvilket jeg syntes er virkelig fedt. Det her med at kunne tage uddannelsen, samtidig med at have et fuldtidsarbejde eller studie ved siden af, gør at man virkelig kan udvikle sit skuespil uden at sætte alt på en hest, det tror jeg vi er mange der syntes er virkelig genialt. Især også at den er online, da alle fra hele Danmark har en lige chance for at få en autodidakt uddannelse, det er det jeg hæfter mig særligt ved :-)

- Nu også med en fysisk dimension i vores 8. udgave.

- Det handler ikke om hvor dygtig du er, men hvor dygtig du gerne vil blive. - Du bestemmer helt selv dit aktivitetsniveau. Vi giver dig en masse værktøjer, så er det op til dig at gribe og tage hvad du kan bruge. Jo mere du engagerer dig, desto større er dit udbytte, ganske simpelt!

- Jeg synes specielt godt om: At det foregår digitalt At der fokuseres både på at forbedre sig, menn også på at synliggørre sig

- Netværket! - og motivationen til at blive ved at øve og dygtig gøre sig.

- At der nu kommer fysiske aktiviteter på onlineuddannelsen

- Det er smart tænkt, at uddannelsen er så individuel- både hvad angår indhold og længde af deltagelse

- Kunne du tænke dig at gå på en skuespilleruddannelse, hvor du stadig kan passe dit fuldtidsarbejde, studie og familien også selvom du har små børn og ellers har en travl hverdag? Samt det forgår i ditbehetvtempo og du kan være med uanset hvor du bor

- Dygtiggørelse (Kompetenceudvikling) • Synlighed (Markedsføring) • Beskæftigelse (Netværk)

- Kunne du tænke dig at gå på en skuespilleruddannelse, som ikke koster noget synderligt ud over din tid og dit drive? Kunne du tænke dig at gå på en skuespilleruddannelse, hvor du stadig kan passe dit fuldtidsarbejde, studie og familien også selvom du har små børn og ellers har en travl hverdag? Kunne du tænke dig at gå på en skuespilleruddannelse, hvor det er dig der er medbestemmende til form og indhold, men også i forhold til din tid og omfang?

- De punkter jeg synes er vigtigst er: At man godt kan have et job ved siden af. At man selv bestemmer, hvor mange timer man vil bruge. Der gør, at det kan lade sig gøre, at få et familieliv til at fungere.

- Man bestemmer helt selv sit aktivitetsniveau, så man kan passe det ind i alt andet man skal. Man får struktur og gode øvelser, en værktøjskasse. Det er også det, der gør det godt. At alle kan være med og man selv kan styre sit aktivitetsniveau.

- Muligheden for at få de nødvendige redskaber til at kunne arbejde selvstændigt med faget. Netværk Og mulighed for at studere hjemme når det passer ind i arbejds-/ familieliv.

- Vi er vores brugeres vagthunde ?

- Skuespillerteknikker og markedsføring

- At man kan tage uddannelsen uanset alder (så længe man er under 65) og uanset, hvor man bor i landet.

- At man får en “en værktøjskasse af øvelser

- Kunne du tænke dig at gå på en skuespilleruddannelse, hvor du stadig kan passe dit fuldtidsarbejde, studie og familien også selvom du har små børn og ellers har en travl hverdag? Samt det foregår i eget tempo og kræver ikke et bestemt niveau

- Det er super at man kan gå på uddannelsen trods en ellers travl hverdag. At man kan studerer og øve alene igennem øvelser mm, men også har mulighed for at øve med sine studiekammerater.

- Du kan deltage på uddannelsen, mens du samtidig kan passe dit job, uddannelse, familie m.m. Du får mulighed for fysisk at møde andre på uddannelsen.

- At den både foregår online og fysisk. At man kan deltage, uanset hvor man bor. At den er for en bred aldersgruppe. At det er en skuespilleruddannelse på ens egne præmisser.

- Det der tiltaler mig mest ved DNA er at man har tid til fuldtidsarbejde og familie også. Man skal ikke køre verden tynd for at nå til timer og man har derfor tid til livet ved siden af.

- Det er helt genialt at der er plads til alle inden for aldersgruppen, jeg er vild med at man kan passe det ind i sin hverdag. Jeg synes faktisk også at det er vildt fedt at læse at så mange deltager år efter år, det må jo betyde at i gør noget rigtig godt. :)

- Du bestemmer helt selv dit aktivitetsniveau. Vi giver dig en masse værktøjer, så er det op til dig at gribe og tage hvad du kan bruge. Jo mere du engagerer dig, desto større er dit udbytte, ganske simpelt!

- At man selv bestemmer, hvor meget tid man vil bruge på det.

- Uddannelsen som helhed med sammensætning af øvelser, on-line og fysisk og i ens eget tempo er rigtig god. Men skal der fremhæves et forhold, er det helt klart: At man får et branchekendskab og et netværk, som er kimen til ens beskæftigelse fremadrettet. At blive ringet op af en kammerat, en caster eller en instruktør, fordi de lige kan huske ens styrker, er bare så dejligt. Det netværk er bare det bedste.

- Muligheden for en skuespiller uddannelse det kan tilpasses ens studie og hverdagslivet med små børn

- Man er online og bestemmer self sine m ødetider. Man får inspiration og møder ligesindede.

- Mødepligten: Vores eneste krav er, at du møder ind i DNA gruppen på Facebook på mandage, når du har tid til det, men du skal møde ind mandag. Misser du mødepligten, får du en påmindelse herom. Ved gentagende påmindelser kan du ekskluderes af uddannelsen.

- Kort fortalt en skuespilleruddannelse som passer ind i dit liv, på dine præmisser uanset din alder (Fra 15-65 år) og uanset hvor i landet du bor.

- 1. Man kan studere lige meget hvori landet man bor. 2. Alle selvtræningsøvelserne i ongoing 3. Når man møder andre fra DNA, føler man sig som en del af en familie.

- Jeg hæfter mig ved, at der nu tilbydes fysiske kurser/møder og gæsteundervisere. Online undervisning er helt fint, men vil aldrig kunne erstatte den fysiske undervisning, så det er et rigtig godt tiltag, som jeg tror, vil være attraktivt for flere. Også fundingkonceptet til at finansiere eksterne undervisere er en god idé.

- DSB • Dygtiggørelse (Kompetenceudvikling) • Synlighed (Markedsføring) • Beskæftigelse (Netværk)

- Bidet især mærke i : Selftape - Showreels - Egenproduktioner Er et af de mange områder man kommer igennem. Som jo er super vigtigt ?

- Synes det er fedt at man kan deltage og få noget ud af det, og stadig kan passe sit fuldtidsarbejde, studie og familien også selvom man har små børn eller en travl hverdag generelt.

- Jeg hæfter mig ved at man kan tage uddannelsen i den tid man har tilgængelig, og at man har muligheden for at danne sig et netværk med sine 'medstuderende'. Samt at man er med til at bestemme intensiteten af sin uddannelse alt efter hvad man ønsker at opnå.

- Det er fedt, at det kan foregå i hjemmet og er fleksibelt i forhold til arbejde og fritid, men samtidig er der mulighed for at møde ens medstuderende.

- At det ikke handler om hvor dygtig du er, men hvor dygtig du gerne vil blive.

- En af de ting jeg syntes er bedst ved DNA er at du selv kan bestemme hvor meget du vil lægge i det, altså at man kan vælge hvad man gerne vil og at du er uafhængig af hvor og hvornår det er.

- Det bedste ved DNA er at det er flexibelt og foregår online, så det er muligt at passe det ind i en normal hverdag med job eller studie

- Jeg synes, at det er virkelig godt at man selv kan bestemme over ens egen tid om hvor og hvornår man vil "studere". Jeg synes at det er rigtig godt at alle kan blive en del af uddannelsen uanset alder, køn osv. Man får rigtig mange gode øvelser og inspiration.

- At man kan tilpasse det efter erfaring, tid, og motivation At man bliver motiveret til selv at skabe, selv at opsøge og selvreflekterer Det store fællesskab!

- At man selv er medbestemmende i form og indhold, tid og omfang. At den er individuel og målrettet ens egne ambitioner

- Det handler om engagement og at ville det selv. Ikke hvor dygtig man er, men hvor dygtig man gerne vil blive. Det er særligt godt at alle kan deltage uanset, hvor man bor.

- Man skal ikke betale for transport , man er medbestemmende til form og indhold , man kan møde Signe studiekammerater til fysiske workshops .

- - at gå på en skuespilleruddannelse, hvor du har medbestemmelse omkring form og indhold. - at gå på en skuespilleruddannelse, der tager hensyn til din tid og dit ønske om uddannelsens omfang.

- skuespilleruddannelse, hvor det er dig der er medbestemmende til form og indhold, men også i forhold til din tid og omfang? skuespilleruddannelse, uden at du skal flytte eller betale for transport. Uanset om du bor i Frederikshavn, Gedser eller i Oslo… fordi den er online?

- Netværk Jeg var jo så heldig at komme på DNA 7, men måtte trække mig. Når jeg læser ordet Netværk, får jeg det dejligt, for Hold da op hvor er det vildt hvad det kan gøre. Så ligger man sin tid og energi i det, er det kun et spørgsmål om tid så skal netværket nok kontakte dig.

- Netværk. Selvstudie. Fællesskab både online men også fysisk (så igen netvæk)

- At det er online, og at man selv bestemmer, hvor meget tid man bruger, alle de gode råd, relevante øvelser samt sparring og netværk med sine medstuderende.

- DSB • Dygtiggørelse (Kompetenceudvikling) • Synlighed (Markedsføring) • Beskæftigelse (Netværk)

- At man kan tilpasse det ind i en travl hverdag.

- … skuespilleruddannelse, som er tilpasset dit niveau uanfægtet hvor på karrierestigen du befinder dig, som er individuel og målrettet dig og dine ambitioner?…

- Nævner bare 2 ting ud af mange • Kunne du tænke dig at gå på en skuespilleruddannelse, hvor du stadig kan passe dit fuldtidsarbejde, studie og familien også selvom du har små børn og ellers har en travl hverdag? • At give dig branchekendskab og netværk, som vil være kimen til din beskæftigelse fremadrettet.

- man bestemmer selv hvor lang tid man ønsker at være en del af uddannelsen - det er både fysiske og online opgaver - man kan spare med andre

- Synes det er super smart at det er online og at man selv kan bestemme mødetider.

- Du bestemmer selv dit eget aktivitetsniveau. Du får mulighed for øvelser og opgaver.

- Det kan sige ganske kort og omfatter helheden: • Dygtiggørelse (Kompetenceudvikling) • Synlighed (Markedsføring) • Beskæftigelse (Netværk) Og så bestemmer man selv, hvor meget man vil investere og dermed også hvor meget man vil have ud af det personligt.Sådan ansøger du!

Ansøg opslaget fra din profil eller opret en ny.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


480 Sidevisninger