Søg DNA profiler - koncept til dig som producent eller casterSkuespillere på vores Autodidakte skuespilleruddannelse
Vi har siden 2017 udviklet en online autodidakt skuespiller uddannelse for en kerne af vores skuespillere som har ambitioner om yderligere udvikling. (Professionalisering)

Vi har skuespillere på vores uddannelse fra hele landet i blandede aldersgrupper, med forskelligt erfaring niveau.

Skuespillerne træner løbende individuelt med det de synes de mangler eller styrkesider som skal vedligeholdes. Dette via selvtræning eller via kurser som skuespillerne selv er opsøgende på.

Uddannelsen handler om hvordan skuespillerne selv kan dygtiggøre sig, netværke og få job i en branche der er præget af stor konkurrence.

Vi optager 30 skuespillere på uddannelsen hvert år og uddannelsen fortsætter indtil skuespillerne selv siger stop. Vi har hele skuespillere som starter på 5. år.
Mangler du emner som du ikke finder her, anvend DASK som samarbejdspartner og lad os kigge blandt yderligere 30.000 profiler ;-)

Leder du i stedet for efter skuespillere?